"Saat (dünyanın sonu) yaklaştı ve ay yarıldı." Dünyanın sonunun alametlerinden:

 • 27:82NEML, 82

  Zamanı gelince, onlara topraktan mamul bir yaratık çıkaracağız; onlara, halkın ayet ve mucizelerimize inanmadığını bildirecek.

 • 27:83NEML, 83

  Gün gelecek, her toplum içinde, ayetlerimizi ve mucizelerimizi yalanlayan kimseleri toplayıp süreceğiz.

 • 44:9DUHAN, 9

  Doğrusu, onlar bir kuşku içinde oynamaktadırlar.

 • 44:10DUHAN, 10

  Göğün apaçık bir dumanı getireceği günü gözetle.

 • 44:11DUHAN, 11

  İnsanları çepeçevre saracaktır; bu acı bir azaptır.

 • 21:96ENBİYA, 96

  Nihayet, Yecuc ve Mecuc'un önü açıldığı zaman, onlar her yönden saldırırlar.

 • 21:97ENBİYA, 97

  Hak sözün gerçekleşmesi yaklaşmış ve kafirlerin gözleri korkudan dona kalmıştır: "Vah bize, Biz bundan gaflet içinde idik. Biz gerçekten zalimler olduk."

 • 54:1KAMER, 1

  Saat (dünyanın sonu) yaklaştı ve ay yarıldı.

 • 54:2KAMER, 2

  Bir mucize görseler yüz çevirirler ve, "Süregelen bir büyüdür" derler.

 • 54:3KAMER, 3

  Yalanladılar; arzularına ve tümüyle statükoya uydular.

 • 54:4KAMER, 4

  Oysa, kötülüklerini engelleyecek uyarılar dolu haberler kendilerine gelmiş bulunuyor.

 • 15:85HİCİR, 85

  Biz, gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri belli bir amaç için yarattık. O saat (dünyanın sonu) elbette gelecektir, öyleyse onlara güzel ve yumuşak davran.

 • 15:87HİCİR, 87

  Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran'ı verdik.

 • 74:30MÜDDESSİR, 30

  Üzerinde ondokuz vardır.

 • 74:31MÜDDESSİR, 31

  Biz ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını (ondokuz'u) da, inkarcılar için bir fitne (sınav/huzursuzluk kaynağı) yaptık kitap verilmiş olanları ikna etsin, inananların inancını güçlendirsin, kitap verilmiş olanlarlainananların kuşkularını ortadan kaldırsın, ve () kalplerinde hastalık olanlarla inkarcılar da, "Allah bu örnekle ne demek istiyor?" desinler. Böylece Allah dilediğini/dileyeni saptırır ve dilediğini/dileyeni de doğruya iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu (sayı) halklara bir mesajdır.

 • 74:32MÜDDESSİR, 32

  Hayır, andolsun Ay'a,

 • 74:33MÜDDESSİR, 33

  Geçtiği vakit geceye,

 • 74:34MÜDDESSİR, 34

  Ağardığı vakit sabaha,

 • 74:35MÜDDESSİR, 35

  Bu büyüklerden birisidir.

 • 74:36MÜDDESSİR, 36

  Halklara bir uyarıdır.

 • 74:37MÜDDESSİR, 37

  İlerlemek yahut geride kalmak dileyenleriniz için.

 • 20:113TA-HA, 113

  Biz, böylece onu Arapça bir Kuran olarak indirdik. Erdemli davranırlar veya onlar için bir öğüt olur diye onda geleceğin haberlerini çeşitli biçimlerde açıkladık.

 • 43:61ZÜHRUF, 61

  O (İsa), Saat hakkında bir bilgi kaynağı ve işarettir. Öyleyse onun (zamanı) hakkında kuşku beslemeyin ve beni izleyin. Doğru yol budur.

 • 46:10AHKAF, 10

  De ki, "Düşündünüz mü, ya o Allah katından ise ve siz de ona karşı çıkmışsanız ve İsrail oğullarından bir tanık da bunun benzerini görüp inandığı halde, siz kibirlenip yüz çevirmişseniz?! Kuşkusuz Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?