Allah hiç bir seye ihtiyaci olmayandir.

 • 3:97AL-İ İMRAN, 97

  Orada apaçık işaretler var: İbrahim'in (putperestliğe karşı) duruş yeridir. Oraya giren güvenlik içinde olmalı. Halktan yolculuğa gücü yetenler o Ev'i (Kabe'yi) Allah için haccetmekle yükümlüdür. Kim inkar ederse bilsin ki Allah kimseye muhtaç değildir.

 • 4:131NİSA, 131

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de, "Allah'ı sayıp dinleyin," diye öğütledik. İnkar ederseniz, bilesiniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Kuşkusuz Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır.

 • 6:14EN'AM , 14

  "Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat beslenmeyen Allah'tan başka sahip mi edineyim," de. "Ben, herkesten önce teslim olmakla emrolundum," de. Ortak koşmayın!

 • 14:8İBRAHİM, 8

  Musa: "Yeryüzünde bulunan herkesle birlikte nankörlük etseniz, bilesiniz ki Allah muhtaç değildir, övgüye layıktır," demişti.

 • 29:6ANKEBUT, 6

  Kim bizim için çaba gösterirse, kendisi için çaba göstermiş olur. Allah hiç kimseye muhtaç değildir.

 • 31:12LOKMAN, 12

  Lokman'a bilgelik verdik: "Allah'a şükretmelisin." Kim şükrederse kendisi için şükreder; kim nankörlük ederse, elbette Allah muhtaç değildir, Çok Övülendir.

 • 35:15FATIR, 15

  Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız, Allah ise hiç kimseye muhtaç değildir, Övülendir.

 • 35:16FATIR, 16

  Dilerse sizi götürür ve yerinize yeni yaratıkları getirir.

 • 35:17FATIR, 17

  Bu, Allah için zor değildir.

 • 39:7ZÜMER, 7

  İnkar ederseniz, Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Fakat O, kullarının inkarcı olmasından hoşlanmaz. şükrederseniz sizden hoşnut olur. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir ve yapmış olduklarınızı size haber verecektir. O, göğüslerin özünü bilir

 • 64:5TEĞABÜN, 5

  Daha önce inkar edip de yaptıklarının karşılığını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlara acı bir azap vardır.

 • 64:6TEĞABÜN, 6

  Çünkü, elçileri onlara apaçık kanıtlarla gidiyorlar ve onlar ise, "Bize doğru yolu bir insan mı gösterecek?" diyorlardı. Böylece inkar edip yüz çeviriyorlardı. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir. Allah Zengindir, Övülendir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?