Kur'an'da boşanma hukuku:

 • 4:35NİSA, 35

  Evli çiftin aralarının açılmasından endişeleniyorsanız, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem atamalısınız. (Karı ve koca) barışmayı isterlerse Allah ikisinin arasını bulur. Allah Bilir, Haber alır.

 • 2:226BAKARA, 226

  Kadınlarını boşamayı tasarlayanlar (sağlıklı bir karar için) dört ay beklemeli. Vazgeçip uzlaşırlarsa Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 2:227BAKARA, 227

  Boşamaya kararlıysalar, Allah İşiten ve Bilendir.

 • 2:228BAKARA, 228

  Boşanan kadınlar (başkasıyla evlenmeden önce) kendi kendilerine üç aybaşı beklemeli. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri uygun olmaz. Bu durumda (gebe olmaları halinde) kocaları barışmak isterlerse onları geri almağa daha fazla hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde eşit hakları vardır. (Gebelik durumunda) Erkeklerin onların üzerinde bir derecesi vardır. Allah Güçlüdür, Bilgedir.

 • 2:229BAKARA, 229

  Boşama iki defadır. Boşanmış kadınları ya iyilikle barındırmak ya da iyilikle bırakmak gerekir. Onlara vermiş bulunduğunuz şeyleri geri almanız size helal olmaz; eşler Allah'ın sınırını gözetememekten korkarlarsa başka. Allah'ın sınırlarını gözetememekten korkarsanız, o zaman kadının isteyerek geri verdiği şeylerden dolayı günaha girmezler. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır; onları çiğnemeyin. Allah'ın sınırlarını kimler çiğnerse işte zalimler onlardır.

 • 2:230BAKARA, 230

  Kadını yine (üçüncü kez) boşarsa, kadın başka birisiyle evlenmedikçe ona bundan sonra helal olmaz. Allah'ın yasasını gözeteceklerine inanırlarsa tekrar birbirlerine dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bu Allah'ın yasasıdır; onu bilen bir toplum için açıkladık.

 • 2:231BAKARA, 231

  Kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini bitirdiler mi onları ya iyilikle yanınızda tutun veya iyilikle bırakın. İntikam almak için onlara zarar verecek şekilde tutmayın. Bunu yapan kendisine zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini hafife almayın. Allah'ın size verdiği nimetlerini ve size öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'ı dinleyin ve bilin ki Allah her şeyi Bilir.

 • 2:232BAKARA, 232

  Boşanan kadınlar bekleme sürelerini bitirdikten sonra, kocalarıyla güzellikle anlaştıkları taktirde o kadınların tekrar evlenmelerine engel olmayın. İçinizden Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler bundan öğüt alır. Bu sizin için daha arı ve daha sağlıklıdır. Siz bilmeseniz de Allah bilir.

 • 2:233BAKARA, 233

  Emzirme süresini tamamlamak isteyenler için analar bebeklerini tam iki yıl emzirmeli. Ananın yiyecek ve giyecek ihtiyacını ise çocuğun babası güzel ve uygun bir şekilde karşılamalı. Kimse kapasitesinin üzerinde sorumlu tutulamaz. Ne anne çocuğu yüzünden, ne de babası çocuğu yüzünden zarara sokulmasın. Bunu gerçekleştirmek mirasçısının da görevidir. Ana ve baba danışıp anlaştıktan sonra sütten kesmek isterse, ikisine de bir günah yoktur. Çocuklarınızı sütanneye emzirtmek isterseniz ücretini uygun bir biçimde ödediğiniz sürece size bir sorumluluk yoktur. Allah'ı dinleyin, Allah yaptıklarınızı Görür.

 • 2:234BAKARA, 234

  İçinizden ölen erkeklerin geride bıraktığı eşleri, dört ay ve on (gün) beklerler. Sürelerini doldurunca artık kendileri için uygun olanı yapmalarında size sorumluluk yoktur. Allah yaptıklarınızdan Haberlidir.

 • 2:235BAKARA, 235

  Evlenme önerilerinizi o kadınlara bildirmenizden, ya da bu niyetinizi içinizde tutmanızdan dolayı size bir günah yoktur. Allah onlar hakkında düşüneceğinizi bilir. Onlarla uygun ve erdemli bir şekilde konuşma amacının dışında gizlice sözleşip buluşmayın. Bekleme süreleri dolmadan onlarla nikah bağını kurmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanı bilir; öyleyse O'ndan çekinin. Yine bilin ki Allah Bağışlayandır, şefkatlidir.

 • 2:236BAKARA, 236

  Henüz dokunmadan, yahut mehirlerini biçmeden önce kadınları boşamanızda bir sakınca yok. Bu durumda ödemede bulunun. Zengin, kendi gücü oranında, yoksul da kendi gücü oranında verdikleri zarara uygun bir tazminat vermeli. Bu, güzel davrananların görevidir.

 • 2:237BAKARA, 237

  Mehir biçtikten sonra, ancak onlara dokunmadan önce onları boşamışsanız kendilerine söz verdiğiniz mehrin yarısını vermelisiniz. Ancak, kadın hakkından vazgeçerse veya koca mehrin tümünü vermek isterse başka... Vazgeçmeniz daha erdemli bir davranıştır. Aranızdaki dostluğu unutmayın. Allah yaptıklarınızı Görendir.

 • 2:240BAKARA, 240

  Ölüp de geriye eşler bırakan erkekleriniz, eşlerinin evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl boyunca geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Çıkarlarsa, kendileri için uygun olanı yapmalarından siz sorumlu değilsiniz. Allah Güçlüdür, Bilgedir.

 • 2:241BAKARA, 241

  Boşanmış kadınlar için de uygun bir geçim yardımı yapılmalı. Bu, erdemli kişilerin görevidir.

 • 4:35NİSA, 35

  Evli çiftin aralarının açılmasından endişeleniyorsanız, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem atamalısınız. (Karı ve koca) barışmayı isterlerse Allah ikisinin arasını bulur. Allah Bilir, Haber alır.

 • 33:49AHZAB, 49

  Ey inananlar, inanan kadınları nikahladıktan sonra, onlarla cinsel ilişkiye girmeden boşarsanız, (bir başkasıyla evlenmelerinden önce) onların size bir bekleme süresi borcu yoktur.

 • 65:1TALAK, 1

  Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman boşama sürelerini gözetin ve bu süreyi iyice hesaplayın. Rabbiniz olan Allah'ı dinleyin. Onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar (kötü davranarak onları buna zorlamayın). Ancak kanıtlanmış bir zinaişlemeleri bunun dışındadır. Allah'ın yasası budur. Kim Allah'ın yasasını çiğnerse kendisine zulmetmiş olur. Bilmezsin, belki Allah bundan sonra (olumlu) bir iş ortaya çıkarır.

 • 65:2TALAK, 2

  Sürelerini doldurdukları zaman, onları güzelce tutun, yahut güzelce ayırın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de bu işleme tanık tutun. Tanıklığı Allah için yapınız. İşte bu, Allah'a ve ahiret gününe inananlar için bir öğüttür. Kim Allah'ı sayıp dinlerse ona bir çıkış yolu yaratır.

 • 65:3TALAK, 3

  Ve beklemediği yerden ona rızık verir. Kim Allah'a güvenirse O, ona yeter. Allah buyruğunu yerine getirendir. Allah herşey için bir ölçü koymuştur.

 • 65:4TALAK, 4

  Menopoz dönemine girerek aybaşından kesilen kadınlarınıza gelince, kuşkunuz varsa, bekleme süreleri üç aydır. Aybaşı hali görmeyen ve gebe olanların süresi, yüklerini bırakmalarıyla sona erer. Kim Allah'ı dinlerse, onun işini kolaylaştırır.

 • 65:5TALAK, 5

  Bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'ı dinlerse onun kötülüklerini örter ve ödülünü büyütür.

 • 65:6TALAK, 6

  O kadınları, gücünüz oranında, oturduğunuz yerde oturtun. Ayrılmaya zorlamak için onları rahatsız etmeyin. Gebe iseler, yüklerini bırakıncaya kadar onların geçimlerini sağlayın. Sizin için emzirirlerse ücretlerini ödeyin. Aranızda güzel bir ilişki kurun. Güçlükle karşılaşırsanız, onu başka bir kadın emzirecektir.

 • 65:7TALAK, 7

  Varlıklı kimse varlığı oranında nafaka yardımında bulunsun. Dar gelirli ise, Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah bir kimseye vermiş olduğundan fazla bir sorumluluk yüklemez. Allah zorluktan sonra kolaylık getirecektir.

 • 4:19NİSA, 19

  İnananlar! Kadınların mirasına onların isteklerine aykırı olarak mirasçı olmanız sizin için yasal değil. Kendilerine önceden vermiş bulunduğunuz malları onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Bir fuhuş işlemeleri hali istisna. Onlarla iyi geçinin. Onlardan hoşlanmıyorsanız, olur ki hoşlanmadığınız bir şeye Allah çok hayır koymuştur.

 • 4:20NİSA, 20

  Mevcut eşinizi bırakıp bir başka eşle evlenmek istiyorsanız, birincisine büyük miktarda mal vermişseniz bile ondan hiçbir şeyi geri almayın. Sahtekarlık ve iftira ederek ve günah işleyerek mi geri alacaksınız?

 • 4:21NİSA, 21

  Bir zamanlar birbirinizin en yakın içli dışlı dostu olmanıza ve sizden sağlam bir söz almalarına rağmen nasıl olur da onu geri alırsınız

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?