Cennette köşkler:

 • 25:10FURKAN, 10

  Dilerse sana, bunlardan daha iyi olan, içlerinden ırmaklar akan cennetler (bahçeler) ve köşkler verebilen O çok yücedir.

 • 29:58ANKEBUT, 58

  İnanan ve erdemli davrananları içinden ırmaklar akan cennetin köşklerine yerleştireceğiz; orada ebedi kalırlar. Çalışanların karşılığı ne güzeldir.

 • 39:20ZÜMER, 20

  Ancak Rab'lerini sayanlar için üstüste kurulmuş köşkler vardır; altlarından ırmaklar akar. Allah'ın sözüdür. Kuşkusuz Allah sözünden caymaz

 • 66:11TAHRİM, 11

  Allah inananlara, Firavun'un hanımını örnek verir. O, "Rabbim, benim için cennette bir ev kur ve beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar; beni bu zalim halktan kurtar," demişti.

 • 61:12SAFF, 12

  Günahlarınızı bağışlar ve sizi içinden ırmaklar akan bahçelere ve Adn bahçelerindeki saraylara sokar. Büyük başarı budur.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?