Kimse kimsenin yükünü çekmez (yüklenmez):

 • 4:111NİSA, 111

  Kim bir günah kazanırsa kendisine karşı kazanmış olur. Allah Bilendir, Bilgedir.

 • 17:15İSRA, 15

  Kim doğru yola gelirse kendisi için yola gelmiş bulunur. Kim saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçkimse başkasının yükünü çekmez. Biz bir elçi göndermeden hiç kimseyi cezalandırmayız

 • 35:18FATIR, 18

  Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Günahla yüklenmiş birisi yükünü taşımak üzere akrabalarını bile çağırsa onun yükünden hiç bir şey taşınmaz. Sen yalnızca, kendi başlarına iken Rab'lerini sayan ve namazı gözeten kişileri uyarabilirsin. Kim kendisiniarındırırsa kendisi yararına arınmıştır. Dönüş Allah'adır.

 • 39:7ZÜMER, 7

  İnkar ederseniz, Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Fakat O, kullarının inkarcı olmasından hoşlanmaz. şükrederseniz sizden hoşnut olur. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir ve yapmış olduklarınızı size haber verecektir. O, göğüslerin özünü bilir

 • 53:38NECM, 38

  Ki hiçbir kimse bir başkasının günah yükünü taşımaz,

 • 74:38MÜDDESSİR, 38

  Her kişi kendi günahıyla mahkum olur.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?