Allah gökleri yeri ve aralarındakini bizleri sınamak için yaratmıştır:

 • 2:155BAKARA, 155

  Sizi korkuyla, açlıkla, para, can, ve ürün kaybıyla sınayacağız. Müjde ver sabredenlere...

 • 67:2MÜLK, 2

  Hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, Üstündür, Bağışlayandır.

 • 2:214BAKARA, 214

  Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler gibisi sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onlar zorluk ve sıkıntıya uğradılar ve öylesine sarsıldılar ki elçi ve beraberindeki inananlar, "Allah'ın yardımı ne zaman," dediler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır.

 • 3:142AL-İ İMRAN, 142

  Allah aranızdaki çalışanları ortaya çıkarmadan, sabredenleri ayırmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?

 • 45:22CASİYE, 22

  Allah gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattı ki her can, kazandığının karşılığını haksızlığa uğramadan görsün.

 • 11:7HUD, 7

  O, hanginizin daha iyi iş yaptığını test etmek için gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Egemenliği suyun üzerinde idi. Buna rağmen, kafirlere, "Siz ölümden sonra diriltileceksiniz," desen, kafirler, "Bu, ancak açık bir büyüdür (kandırıcı bir sözdür)," diyeceklerdir.

 • 18:7KEHF, 7

  Biz, kimlerin erdemli davranacağını sınamak için, üzerindeki maddelerle yeryüzünü süsledik.

 • 23:115MÜMİNUN, 115

  "Sizi bos yere yarattigimizi ve bize dönmeyeceginizi mi sandiniz?"

 • 25:20FURKAN, 20

  Senden önce gönderdiğimiz tüm elçiler de yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Sizi birbiriniz için bir sınav yaptık; dayanabilecek misiniz? Rabbin Görendir.

 • 29:2ANKEBUT, 2

  İnsanlar, sadece "İnandık" demeleriyle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyor?

 • 6:42EN'AM , 42

  Senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Yalvarsınlar diye onları darlık ve sıkıntılarla sınadık.

 • 7:168ARAF, 168

  Onları yeryüzünde topluluklara ayırdık. Bir kısmı iyi, diğer bir kısmı ise aşağılık durumdaydı. Dönerler diye onları iyilikler ve kötülüklerle sınadık.

 • 8:17ENFAL, 17

  Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmıyordun; Allah atıyordu. Fakat böylece inananları güzel bir sınavla sınadı. Allah İşitendir, Bilendir.

 • 8:28ENFAL, 28

  Bilesiniz ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir sınavdır ve Allah'ın yanında büyük ödül vardır.

 • 20:84TA-HA, 84

  "Onlar öğretimi izliyorlar," dedi, "Hoşnut olasın diye sana doğru acele ettim, Rabbim."

 • 20:85TA-HA, 85

  "Halkını, senden sonra sınadık. Samiri onları saptırdı," dedi.

 • 38:34SAD, 34

  Süleyman'ı böylece sınadık; onun hükümranlığına maddi zenginlik kattık; ancak o tümüyle (Tanrı'ya) yöneldi.

 • 21:35ENBİYA, 35

  Her can ölümü tadacaktır. Sizi bir test olarak iyi ve kötü olaylarla sınarız ve dönüşünüz bizedir.

 • 89:15FECR, 15

  Rabbi, sınamak için insana bolca verip sevindirdiği zaman, "Rabbim bana cömert davrandı," der.

 • 89:16FECR, 16

  Ancak ne zaman ki rızkını kısarak onu sınarsa, "Rabbim beni küçük düşürdü," der.

 • 21:16ENBİYA, 16

  Göğü, yeri ve aralarındakileri oyun oynamak için yaratmadık.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?