İnkarcılar diriliş günü gerçekleşen olaylar karşısında şaşkına dönecekler:

 • 28:66KASAS, 66

  O günde gerçekleşen olaylar karşısında şaşkına dönmüşlerdir.

 • 30:12RUM, 12

  Saatin gerçekleştiği gün suçlular şoke olurlar.

 • 30:13RUM, 13

  Koştukları ortaklarından da kendilerine şefaat eden hiç bir kimse çıkmaz; ortaklarını inkar ederler.

 • 6:94EN'AM , 94

  "Sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek olarak geldiniz. Size hayal gibi gösterdiğimiz şeyleri ardınızda bıraktınız. Hakkınızda (verilecek kararda Tanrı ile) ortak davranacaklarını ileri sürdüğünüz şefaatçılarınızı yanınızda görmüyoruz. Aranızdaki bağlar kesilmiştir. İleri sürdükleriniz sizi terk etmiştir."

 • 10:28YUNUS, 28

  Onları bir araya topladığımız gün, ortak koşanlara; "Siz ve ortaklarınız haydi yerinize!," diyerek birbirlerinden ayırırız. Ortakları ise: "Siz bize kulluk etmiyordunuz," derler.

 • 10:29YUNUS, 29

  "Bizimle sizin aranızda Allah tanıktır ki, biz sizin kulluk etmenizden habersizdik."

 • 11:20HUD, 20

  Onlar, yeryüzünde kaçamazlar ve Allah'tan başka dost ve sahipleri yoktur. Onlar için azap katlanır. Çünkü onlar işitemediler, göremediler.

 • 11:21HUD, 21

  Onlar, kişiliklerini yitirenlerdir. Uydurdukları şeyler bile kendilerini terkedip kaybolmuştur.

 • 16:86NAHL, 86

  Ortak koşanlar, ortak koştukları kimseleri gördükleri zaman, "Rabbimiz, senden başka çağırdığımız ortaklarımız işte bunlardır," derler. (Onlar da), "Siz yalancılarsınız (biz sizin bu suçunuza hiç bir zaman ortak olmadık)," diye karşılık verirler.

 • 16:87NAHL, 87

  O gün tamamıyla Allah'a teslim olmuşlardır ve uydurdukları şeyler de kendilerini terketmiştir.

 • 19:81MERYEM, 81

  Kendilerine destek olsunlar diye Allah'ın yanında tanrılar edindiler.

 • 19:82MERYEM, 82

  Tam tersine! Bu tapınmayı reddedeceklerdir ve onlara karşıt olacaklardır.

 • 25:17FURKAN, 17

  Onları ve onların Allah'tan başka taptıklarını topladığı gün, "Bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa onlar mı yolu saptılar?" der.

 • 25:18FURKAN, 18

  "Sen yücesin, senin yanında kimseyi veliler kabul etmek bize yakışmaz. Fakat, sen onlara ve atalarına nimetler bağışladın. Nihayet, onlar mesajı unutup yozlaşan bir toplum oldular," diye karşılık verdiler.

 • 40:73MÜMİN, 73

  Sonra onlara şöyle denir, "Nerde ortak koştuklarınız,"

 • 40:74MÜMİN, 74

  "Allah'ın yanında?" Onlar da derler ki, "Bizi terkettiler. Meğer biz daha önce hiç bir şeye yalvarmıyormuşuz." Allah inkarcıları işte böyle saptırır.

 • 41:47FUSSİLET, 47

  Saatın (dünyanın sonunun) bilgisi O'nun katındadır. O'nun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkabilir, ne de bir dişi gebe kalır veya doğum yapar. "Hani benim ortaklarım nerede?" diye onlara seslendiği gün, onlar: "Hiçbirimizin buna şahitliketmediğini sana arzederiz," derler.

 • 41:48FUSSİLET, 48

  Daha önce yardım için çağırdıkları (dine ortak koştukları kişiler) onlardan uzaklaşmıştır. Artık kaçacak bir yerleri olmadığını anlarlar.

 • 46:5AHKAF, 5

  Allah'ı bırakıp da Diriliş Gününe kadar kendilerine cevap veremiyen ve hatta onların dualarından bile habersiz olanları çağıranlardan daha sapık kim olabilir?

 • 46:6AHKAF, 6

  Halk toplandığı zaman onlara düşman olacaklardır ve onların kendilerine tapmalarına karşı çıkacaklardır.

 • 38:61SAD, 61

  "Rabbimiz, kim bizi bu duruma soktuysa onun cezasını ateşte ikiye katlayarak arttır," diye eklerler.

 • 38:62SAD, 62

  "Nasıl oluyor da kötü olarak saydığımız insanları göremiyoruz?"

 • 38:63SAD, 63

  "Onlarla alay edip durduk. Yoksa onları gözlerimizden mi kaçırdık?"

 • 83:29MUTAFFİFİN, 29

  Suçlular, inananlara gülerlerdi.

 • 83:30MUTAFFİFİN, 30

  Yanlarından geçtikleri zaman da birbirlerine göz kaş edip küçümserlerdi.

 • 83:31MUTAFFİFİN, 31

  Taraftarlarının yanına döndükleri zaman da alaya alırlardı.

 • 83:32MUTAFFİFİN, 32

  Onları gördüklerinde, "Bunlar sapıklardır!" derlerdi.

 • 83:33MUTAFFİFİN, 33

  Oysa onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.

 • 83:34MUTAFFİFİN, 34

  Bugün de inananlar inkarcılara güler.

 • 83:35MUTAFFİFİN, 35

  Koltuklar üzerinde bakarlar:

 • 83:36MUTAFFİFİN, 36

  İnkarcılar yaptıklarıyla cezalandılar mı diye.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?