Kur'an fıtratımıza işlenen bilgileri bize hatırlatır:

  • 30:30RUM, 30

    Bir tek Tanrıcı olarak kendini dine adamalısın. Nitekim, Allah insanları böyle bir yaratılış ile donatarak yaratmıştır. Allah'ın yaratışında değişiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanların çoğu bilmez.

  • 7:172ARAF, 172

    Rabbin, Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkarırken onları kendi kendilerine tanık tutar: "Ben, Rabbiniz değil miyim?" "Evet, tanıklık ediyoruz," derler. Böylece diriliş günü, "Biz bundan habersizdik," diyemezsiniz.

  • 82:7İNFİTAR, 7

    O ki seni yarattı, düzenledi, uyumlu hale soktu;

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?