Üzerinde ondokuz vardır. / Rakamlanmış kitap:

 • 78:27NEBE, 27

  Onlar bir hesap ummuyorlardı.

 • 78:28NEBE, 28

  Ve ayetlerimizi, mucizelerimizi yalanladılar.

 • 78:29NEBE, 29

  Halbuki biz herşeyi sayıp yazmıştık.

 • 83:9MUTAFFİFİN, 9

  Rakamlanmış bir kitaptır.

 • 83:8MUTAFFİFİN, 8

  Siccin nedir bilir misin?

 • 83:19MUTAFFİFİN, 19

  İlliyyun nedir bilir misin?

 • 83:20MUTAFFİFİN, 20

  Rakamlanmış bir kitaptır.

 • 27:82NEML, 82

  Zamanı gelince, onlara topraktan mamul bir yaratık çıkaracağız; onlara, halkın ayet ve mucizelerimize inanmadığını bildirecek.

 • 27:84NEML, 84

  Geldikleri zaman, "Ayet ve mucizelerimi bilginizle kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa yaptığınız neydi?" der.

 • 54:1KAMER, 1

  Saat (dünyanın sonu) yaklaştı ve ay yarıldı.

 • 54:2KAMER, 2

  Bir mucize görseler yüz çevirirler ve, "Süregelen bir büyüdür" derler.

 • 54:3KAMER, 3

  Yalanladılar; arzularına ve tümüyle statükoya uydular.

 • 54:4KAMER, 4

  Oysa, kötülüklerini engelleyecek uyarılar dolu haberler kendilerine gelmiş bulunuyor.

 • 20:133TA-HA, 133

  "Bize hiç olmazsa bir ayet (mucize) getirmeliydi!," dediler. Daha önceki kitaplarda bulunan beyyine (delil) kendilerine gelmedi mi?

 • 46:10AHKAF, 10

  De ki, "Düşündünüz mü, ya o Allah katından ise ve siz de ona karşı çıkmışsanız ve İsrail oğullarından bir tanık da bunun benzerini görüp inandığı halde, siz kibirlenip yüz çevirmişseniz?! Kuşkusuz Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez."

 • 29:50ANKEBUT, 50

  "Ona Rabbinden bir mucize inmeli değil miydi?" dediler. De ki, "Mucizeler Allah'ın katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım."

 • 29:51ANKEBUT, 51

  Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır.

 • 41:53FUSSİLET, 53

  Onun gerçek olduğu onlara apaçık oluncaya kadar onlara, ufuklarda ve kendi içlerinde ayetlerimizi (işaret ve kanıtlarımızı)göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanık olması yetmez mi?

 • 21:10ENBİYA, 10

  Size, size olan mesajı içeren bir kitabı indirmiş bulunuyoruz. Aklınızı kullanmaz mısınız?

 • 38:1SAD, 1

  SS; mesajı içeren bu Kuran'a andolsun.

 • 74:30MÜDDESSİR, 30

  Üzerinde ondokuz vardır.

 • 74:35MÜDDESSİR, 35

  Bu büyüklerden birisidir.

 • 74:36MÜDDESSİR, 36

  Halklara bir uyarıdır.

 • 74:37MÜDDESSİR, 37

  İlerlemek yahut geride kalmak dileyenleriniz için.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?