Büyük haber:

 • 38:87SAD, 87

  "Bu, tüm dünyaya bir mesajdır."

 • 38:88SAD, 88

  "Ve onun haberlerini bir süre sonra öğreneceksiniz."

 • 38:67SAD, 67

  De ki, "Bu, büyük bir haberdir."

 • 38:68SAD, 68

  "Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz."

 • 78:1NEBE, 1

  Neyi birbirlerine sorup duruyorlar?

 • 78:2NEBE, 2

  Büyük haberi mı?

 • 78:3NEBE, 3

  Ki onlar onda anlaşmazlık halindedirler.

 • 78:4NEBE, 4

  Hayır, öğreneceklerdir.

 • 54:1KAMER, 1

  Saat (dünyanın sonu) yaklaştı ve ay yarıldı.

 • 54:2KAMER, 2

  Bir mucize görseler yüz çevirirler ve, "Süregelen bir büyüdür" derler.

 • 54:3KAMER, 3

  Yalanladılar; arzularına ve tümüyle statükoya uydular.

 • 54:4KAMER, 4

  Oysa, kötülüklerini engelleyecek uyarılar dolu haberler kendilerine gelmiş bulunuyor.

 • 54:5KAMER, 5

  Bu üstün bir hikmettir; ancak uyarılar yarar sağlamıyor.

 • 20:113TA-HA, 113

  Biz, böylece onu Arapça bir Kuran olarak indirdik. Erdemli davranırlar veya onlar için bir öğüt olur diye onda geleceğin haberlerini çeşitli biçimlerde açıkladık.

 • 74:30MÜDDESSİR, 30

  Üzerinde ondokuz vardır.

 • 74:35MÜDDESSİR, 35

  Bu büyüklerden birisidir.

 • 74:36MÜDDESSİR, 36

  Halklara bir uyarıdır.

 • 74:49MÜDDESSİR, 49

  Öyleyse neden bu mesajdan yüz çeviriyorlar.

 • 74:50MÜDDESSİR, 50

  Ürkmüş zebralar gibi,

 • 74:51MÜDDESSİR, 51

  Aslandan kaçan...

 • 74:52MÜDDESSİR, 52

  Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?