Allah'ın, elçilerine verdiği söz ne?

 • 37:171SAFFAT, 171

  Elçilikle görevli kullarımız için söz verilmiştir.

 • 37:172SAFFAT, 172

  Onlar elbette zafere ulaşacaklar.

 • 37:173SAFFAT, 173

  Bizim ordumuz kesinlikle üstün gelecektir.

 • 3:12AL-İ İMRAN, 12

  İnkarcılara şunu söyle: "Yenilecek ve cehenneme sürüleceksiniz." Ne kötü bir konuttur.

 • 58:19MÜCADELE, 19

  Şeytan onları sahiplenmiş ve onlara Allah'ın mesajını unutturmuştur. Onlar şeytanın partisidir. şeytanın partisi kesinlikle kaybedecektir.

 • 58:21MÜCADELE, 21

  Allah, "Ben ve benim elçilerim kazanacaklardır," diye yazmıştır. Allah Güçlüdür, Üstündür.

 • 58:22MÜCADELE, 22

  Allah'a, elçisine ve ahiret gününe inanmış bir topluluk göremezsin ki, Allah'a ve elçisine karşı gelenleri dost edinsin. Hatta onlar, kendilerinin anaları, babaları, çocukları, oğulları, kardeşleri ve akrabaları bile olsa... Kalplerine inancı yazmışve katından bir vahiyle desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. Onlar Allah'ın partisidir. Hiç kuşkusuz, Allah'ın partisi kazanacaktır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?