Allah için hiç birşey güç değildir.

  • 3:47AL-İ İMRAN, 47

    (Meryem), "Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken nasıl olur da çocuğum olur," deyince, şöyle cevap verdi: "Allah dilediğini böyle yaratır. Herhangi bir şeyin olmasını dilediği an ona 'Ol' der ve o şey oluverir.

  • 3:59AL-İ İMRAN, 59

    Allah'a göre İsa'nın örneği, Adem'in örneği gibidir; topraktan biçimlendirdikten sonra ona "Ol," dedi ve o da oldu.

  • 6:73EN'AM , 73

    O'dur gökleri ve yeri yaratan. "Ol," dediği gün hemen oluverir. Sözü mutlak doğrudur. Boruya üfürüldüğü gün egemenlik tümüyle O'nundur. Gizliyi ve açığı Bilendir. Bilgedir, her şeyden Haberdardır

  • 19:35MERYEM, 35

    Allah için bir çocuk edinmek söz konusu olamaz. O yücedir. Bir iş diledi mi, ona sadece "Ol," der, o da olur

  • 21:69ENBİYA, 69

    "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve güvenilir ol," dedik.

  • 36:82YA-SİN, 82

    Bir şeyi dilediği zaman, ona sadece "Ol!" der ve o da hemen oluverir.

  • 40:68MÜMİN, 68

    Dirilten ve öldüren O'dur. Herhangi bir işi diledi mi, ona "Ol" der, o da oluverir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?