Biricik Sahibim (Velim), Allah'tır:

 • 2:107BAKARA, 107

  Yerin, göklerin egemenliğinin Allah'a ait olduğunu ve Allah'tan başka bir sahip ve yardımcınızın olmadığını bilmez misin?

 • 2:286BAKARA, 286

  Allah kişiye ancak kapasitesi kadar yükler. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülükse kendi zararınadır. "Rabbimiz, unutur yahut yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır sorumluluk yükleme! Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükletme! Bizi hoş gör, bizi bağışla ve bize acı! Sensin bizim Mevla'mız (efendimiz ve egemenimiz). İnkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et!

 • 3:150AL-İ İMRAN, 150

  Hayır, mevlanız (sahibiniz ve dostunuz) Allah'tır. O, yardım edenlerin en iyisidir.

 • 3:173AL-İ İMRAN, 173

  Onlar ki insanlar kendilerine, "Halk size karşı birleşip harekete geçmiş; korkun onlardan," dediklerinde, bu onların ancak imanını arttırır ve şöyle derler: "Bize Allah yeter; o ne güzel Koruyucudur."

 • 4:132NİSA, 132

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Koruyucu olarak Allah yeter.

 • 4:171NİSA, 171

  Kitaplılar! Dininizde sınırı aşmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi ve Meryem'e gönderdiği kelimesi ve O'ndan gelen bir candır. Allah'a ve elçilerine inanın. "Üçtür," demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Biricik tanrı yalnız Allah'tır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

 • 5:28MAİDE, 28

  "Beni öldürmek için elini bana uzatırsan, seni öldürmek için ben elimi sana uzatmayacağım. Ben, tüm yaratıkların sahibi Allah'tan korkarım. "

 • 6:62EN'AM , 62

  Sonra gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki yargı O'nundur ve O, en hızlı hesap görendir.

 • 6:70EN'AM , 70

  Dinlerini oyun eğlenceye alanları ve dünya hayatına aldananları bırak. Sen bununla (Kuran'la) hatırlat ki, bir kişi kazandığının felaketli sonucunu çekmesin. Onun Allah'tan başka bir Sahibi ve şefaatçisi yoktur. Her türlü fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. Bunlar, kazandıklarından dolayı felaketli sonuca uğrayanlardır; inkarları yüzünden kaynar sudan bir içkiyi ve acı verici bir azabı hakketmişlerdir.

 • 6:127EN'AM , 127

  Onlar, Rablerinin yanında barış yurdunu hakketmişlerdir. Yaptıklarından ötürü onların sahibi O'dur.

 • 7:155ARAF, 155

  Bizimle randevu için, Musa, halkı arasından yetmiş kişi seçti. Kendilerini sarsıntı tutunca: "Rabbim, dileseydin beni ve onları daha önce yok ederdin. İçimizde ki beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi yok mu edeceksin? Bu, Senin düzenlediğin bir sınav olmalı. Dilediğini onunla saptırır, dilediğini de onunla doğru yola iletirsin. Sahibimiz sensin; bizi bağışla bize acı. Sen en iyi Bağışlayansın," dedi,

 • 7:196ARAF, 196

  "Biricik Sahibim (Velim), kitabı indiren Allah'tır. O, dürüst insanları korur."

 • 8:40ENFAL, 40

  Dönerlerse, bilin ki sahibiniz Allah'tır. O en iyi Mevla (Egemen/Dost/Koruyucu) ve en iyi Yardımcıdır.

 • 9:51TEVBE, 51

  De ki: "Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize dokunmaz. O'dur bizim mevlamız, sahibimiz. İnananlar, Allah'a güvensinler."

 • 10:3YUNUS, 3

  Gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kuran Rabbiniz (sahibiniz) Allah'tır. Her işi yönetir. İzni olmadan hiç kimse aracılık (şefaat) edemez. Rabbiniz Allah budur, O'na kulluk edin. Öğüt almaz mısınız?

 • 10:30YUNUS, 30

  İşte orada her can, geçmişte yapmış olduğunu bulur. Gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları (ortaklar) ise kendilerinden uzaklaşıp kaybolur.

 • 12:23YUSUF, 23

  Evinde bulunduğu kadın onu baştan çıkarmak istedi, kapıları kitledi ve: "Tümüyle sana aidim," dedi. Dedi ki: "Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir (efendimdir), ki bana iyi bir yer verdi. Zalimler başarmaz."

 • 12:64YUSUF, 64

  "Daha önce kardeşi için size nasıl güvendiysem şimdi de onun içinde mi size güveneyim? Allah en iyi Koruyucudur ve O, Merhametlilerin Merhametlisidir."

 • 12:101YUSUF, 101

  "Rabbim, sen bana hükümranlık verdin ve rüyaların yorumunu öğrettin. Yeri ve göğü ayırarak yaratansın. Dünya ve ahirette sensin benim Velim (sahibim). Canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat."

 • 17:65İSRA, 65

  "Kullarıma gelince, senin onlar üzerine hiç bir gücün yoktur." Koruyucu olarak Rabbin yeter.

 • 21:56ENBİYA, 56

  Dedi ki, "Aslında sizin Rabbiniz (Sahibiniz) göklerin ve yerin Rabbidir; onları ayırarak yaratmıştır. Ben buna tanıklık edenlerdenim."

 • 22:78HAC, 78

  Ve Allah uğrunda gereken çaba ve gayreti gösteriniz. O'dur sizi seçen. O, babanız İbrahim'in yolu olan bu dini, sizin için güç ve ağır kılmadı. Elçinin size tanık olması, sizin de halka tanık olmanız için, sizi, daha önce de şimdi de "müslümanlar = teslim olanlar" olarak adlandıran O'dur. Namazı gözetin, zekatı verin ve Allah'a sarılın; Mevlanız (Sahibiniz) O'dur. Ne güzel sahip ve ne güzel Yardımcıdır!

 • 29:22ANKEBUT, 22

  Siz ne yeryüzünde ne de gökte bunu engelleyemezsiniz. Sizin Allah'tan başka Sahibiniz ve Yardımcınız yoktur.

 • 32:4SECDE, 4

  Allah gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kurandır. Sizin için O'ndan ayrı bir veli (sahip) ve şefaatçı (aracı) yoktur. Öğütten anlamaz mısınız?

 • 33:3AHZAB, 3

  Allah'a güven. Koruyucu olarak Allah yeter

 • 33:48AHZAB, 48

  İnkarcılara ve ikiyüzlülere uyma, eziyetlerine aldırma ve Allah'a güven; koruyucu olarak Allah yeter.

 • 42:6ŞURA, 6

  O'ndan başkasını veliler edinenleri Allah kollamaktadır. Sen onların avukatı değilsin

 • 42:9ŞURA, 9

  O'nun dışında veliler (sahipler) mi edindiler? Biricik veli Allah'tır, ölüleri O diriltir ve O herşeye Kadirdir.

 • 42:31ŞURA, 31

  Siz yeryüzünde kaçamazsınız. Sizin Allah 'tan başka bir sahibiniz ve yardımcınız yoktur.

 • 42:53ŞURA, 53

  Göklerde ve yerde bulunan herşeyin sahibi Allah'ın yoluna... Kesinlikle, tüm işler Allah'a döner.

 • 47:11MUHAMMED, 11

  Çünkü Allah inananların koruyucusudur. İnkarcıların ise bir koruyucusu yoktur.

 • 66:2TAHRİM, 2

  Allah, yeminlerinizin helalleştirmenin yolunu bildirmiştir. Mevlanız (efendiniz) Allah'tır. O Bilendir, Bilgedir.

 • 66:4TAHRİM, 4

  İkiniz Allah'a tevbe ederseniz kalbiniz yönelmiş olur. Ona (elçiye) karşıt olarak birbinizi destekleseniz, onun mevlası (koruyucusu/efendisi) Allah'tır; Cibril, erdemli inananlar ve melekler de onu destekler.

 • 73:9MÜZEMMİL, 9

  Doğunun ve batının Rabbi; O'ndan başka tanrı yoktur. Kendine avukat olarak O'nu seç.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?