"Azgınlaşma": Kasıt ne?

 • 89:6FECR, 6

  Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad halkına?

 • 89:7FECR, 7

  Yüksek kulelere sahip İrem'e ki;

 • 89:8FECR, 8

  Hiç bir ülkede eşi ortaya konmamıştı?

 • 89:9FECR, 9

  Vadideki kayaları oyan Semud'a?

 • 89:10FECR, 10

  Ve piramitler sahibi Firavun'a?

 • 89:11FECR, 11

  Tüm bunlar ülkelerinde azmışlardı.

 • 89:12FECR, 12

  Oralarda kötülükleri yaygınlaştırmışlardı.

 • 26:91ŞUARA, 91

  Azgınlar için de cehennem ortaya konacaktır.

 • 26:92ŞUARA, 92

  Onlara şöyle denir, "Hani taptıklarınız nerede -"

 • 26:93ŞUARA, 93

  "- O Allah'tan başka? Size şimdi yardım edebiliyorlar mı? Kendilerine bile yardımları dokunabiliyor mu?"

 • 26:94ŞUARA, 94

  Azgınlarla birlikte tepetakla oraya atılacaklardır

 • 26:94ŞUARA, 94

  Azgınlarla birlikte tepetakla oraya atılacaklardır

 • 26:95ŞUARA, 95

  İblis'in tüm askerleri de...

 • 26:96ŞUARA, 96

  Orada çekişerek şöyle konuşacaklar:

 • 26:97ŞUARA, 97

  "Allah'a andolsun, biz gerçekten çok açık bir sapıklık içinde imişiz."

 • 26:98ŞUARA, 98

  "Çünkü sizi evrenlerin Rabbine denk tutuyorduk."

 • 38:55SAD, 55

  Bu böyledir; azgınlar ise kötü bir yeri hakederler.

 • 38:56SAD, 56

  Cehennemde yanarlar; ne kötü bir duraktır.

 • 38:57SAD, 57

  İşte onu tatsınlar: Kaynar su ve irin.

 • 38:58SAD, 58

  Bunlara benzer daha başkaları da vardır.

 • 38:59SAD, 59

  "Bunlar sizinle birlikte paldır küldür sürüklenen bir gruptur." (denilince, cehennemdeki liderler:) "Onlar hoş gelmediler. Onlar ateşte yanacaklar."

 • 38:60SAD, 60

  Onlar da derler ki, "Aslında siz hoş gelmediniz. Bizi bu duruma siz soktunuz; ne kötü bir son!"

 • 38:61SAD, 61

  "Rabbimiz, kim bizi bu duruma soktuysa onun cezasını ateşte ikiye katlayarak arttır," diye eklerler.

 • 38:62SAD, 62

  "Nasıl oluyor da kötü olarak saydığımız insanları göremiyoruz?"

 • 38:63SAD, 63

  "Onlarla alay edip durduk. Yoksa onları gözlerimizden mi kaçırdık?"

 • 38:64SAD, 64

  Cehennem halkının birbiriyle çekişmesi bir gerçektir.

 • 39:17ZÜMER, 17

  Kim Tağut'a (Azgın'a) kulluk etmekten kaçınır ve Allah'a yönelirse onlar için müjde vardır. Kullarımı müjdele.

 • 4:60NİSA, 60

  Sana ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia ettikleri halde azgınların ve despotların yasalarını uygulamak isteyenleri görmüyor musun? Oysa onu inkar etmekle emredilmişlerdi; fakat şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.

 • 4:76NİSA, 76

  İnananlar Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise azgınların ve despotların yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın; şeytanın planı zayıftır.

 • 10:74YUNUS, 74

  Sonra onun ardından, elçiler gönderdik, halklarına apaçık deliller getirdiler. Geçmişte yalanlamış bulunduklarına inanacak değillerdi. Azgınların kalplerini böyle damgalarız.

 • 39:60ZÜMER, 60

  Diriliş günü, Allah hakkında yalan uyduranların suratlarını asık görürsün. Cehennem, azgınlara tam uygun bir yer değil midir?

 • 91:11ŞEMS, 11

  Semud (halkı), azgınlığı yüzünden yalanladı.

 • 96:6ALAK, 6

  Doğrusu, insan azar;

 • 96:7ALAK, 7

  Zenginlik taslayarak.

 • 37:26SAFFAT, 26

  Hayır, o gün tümüyle teslim olmuşlardır.

 • 37:27SAFFAT, 27

  Dönüp birbirlerini sorgularlar.

 • 37:28SAFFAT, 28

  "Siz bize sağ yanımızdan yaklaşıyordunuz," derler.

 • 37:29SAFFAT, 29

  Derler ki, "Aslında siz inanmış kimseler değildiniz."

 • 37:30SAFFAT, 30

  "Bizim sizin üzerinizde her hangi bir gücümüz yoktu. Aksine siz azmış bir topluluktunuz."

 • 37:31SAFFAT, 31

  "Rabbimizin hakkımızdaki sözü gerçekleşti, artık tadacağız."

 • 37:32SAFFAT, 32

  "Biz azmıştık. Sizi de azdırdık."

 • 37:33SAFFAT, 33

  Böylece, o gün onlar azabta ortaktırlar.

 • 37:34SAFFAT, 34

  Biz suçlulara böyle yaparız.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?