"Onların hiç bir kalıntısını görüyor musun?": İlişkili

 • 69:6HAKKA, 6

  Ad ise sert ve azgın bir kasırga ile yok edildi.

 • 69:7HAKKA, 7

  Onu, yedi gece ve sekiz gün boyunca üzerlerine bir bela olarak saldı. Halkın, çürümüş hurma gövdeleri gibi yere yıkıldıklarını görürsün.

 • 69:8HAKKA, 8

  Onların hiç bir kalıntısını görüyor musun?

 • 19:98MERYEM, 98

  Onlardan önce nice toplumları yok ettik: hiçbirini algılıyor musun, ya da fısıltılarını işitiyor musun?

 • 11:67HUD, 67

  Zalimleri korkunç bir ses yakaladı, yurtlarında çöküp kaldılar.

 • 11:68HUD, 68

  Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Doğrusu Semud (halkı) Rab'lerine karşı geldi; Semud yok olup gitti.

 • 11:94HUD, 94

  Emrimiz gelince şuayb'ı ve kendisiyle beraber inanmış olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri korkunç gürültü yakaladı; yurtlarında çöküp kaldılar.

 • 11:95HUD, 95

  Sanki orada hiç yaşamamışlar gibi... Semud, nasıl yok edildiyse, Medyen de öylece yok edildi.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?