Diriliş günü kimler başkalarının suçlarından sorumlu tutulur?

 • 16:24NAHL, 24

  Kendilerine, "Rabbiniz ne indirdi," denildiğinde, "Geçmişlerin efsanelerini...," diye yanıtlarlar.

 • 16:25NAHL, 25

  Diriliş gününde kendi günahlarının tamamını, ayrıca saptırdıkları kimselerin günah yüklerinden de bir payı yüklenirler. Yükleri ne de kötüdür.

 • 29:11ANKEBUT, 11

  Allah elbette inananlarla ikiyüzlüleri açığa çıkaracaktır.

 • 29:12ANKEBUT, 12

  İnkarcılar inananlara, "Yolumuza uyun; günahlarınızı biz yükleniriz,"dediler. Oysa onların günahlarından hiç bir şeyi yüklenecek değillerdir; yalancıdırlar.

 • 29:13ANKEBUT, 13

  Gerçekte, kendi yüklerine ek olarak (sorumlu oldukları) başka yükleri de yüklenecekler ve uydurdukları şeylerden diriliş günü sorulacaklardır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?