"Göklerde ve yerde olanlar hep Allah'a aittir.": İlişkili

 • 2:255BAKARA, 255

  Allah: O'ndan başka tanrı yoktur, Yaşayandır, Sonsuzdur. Kendisini ne dalgınlık ne de uyuklama tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan kim O'nun katında aracılık edebilir? Onların geçmişini ve geleceğini bilir. Dilediği miktar dışında O'nun bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Egemenliği gökleri ve yeri kapsamıştır. Onları korumak O'nu yormaz. O Yücedir, Büyüktür.

 • 4:171NİSA, 171

  Kitaplılar! Dininizde sınırı aşmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi ve Meryem'e gönderdiği kelimesi ve O'ndan gelen bir candır. Allah'a ve elçilerine inanın. "Üçtür," demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Biricik tanrı yalnız Allah'tır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

 • 6:13EN'AM , 13

  Geceleyinde gündüzünde barınan her şey O'nundur. O İşitendir, Bilendir.

 • 10:68YUNUS, 68

  "Allah çocuk edindi!," dediler. O bundan çok yücedir. O, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Sizin bu konuda hiçbir kanıtınız yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

 • 16:52NAHL, 52

  Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din de sürekli sadece O'nundur. Allah'tan başkasını mı sayıyorsunuz?

 • 42:4ŞURA, 4

  Göklerde, yerde ne varsa O'nundur. O Yücedir, Büyüktür.

 • 3:109AL-İ İMRAN, 109

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır ve tüm işler Allah tarafından kontrol edilir.

 • 3:129AL-İ İMRAN, 129

  Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Affedilmeyi hakkedeni affeder, cezayı hakkedeni cezalandırır. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 4:131NİSA, 131

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de, "Allah'ı sayıp dinleyin," diye öğütledik. İnkar ederseniz, bilesiniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Kuşkusuz Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır.

 • 4:132NİSA, 132

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Koruyucu olarak Allah yeter.

 • 4:170NİSA, 170

  İnsanlar! Elçi Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Kendi yararınız için inanmalısınız. İnkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah Bilendir, Bilgedir.

 • 6:12EN'AM , 12

  De: "Göklerde ve yerde olanlar kimin?" "Allah'ın," de. Kendisine merhametli olmayı gerekli kıldı. Hakkında kuşku olmayan Diriliş Günü sizi toplayacak. Kişiliklerini yitirenler inanmayanlardır.

 • 10:55YUNUS, 55

  Göklerde ve yerde olanlar elbette Allah'ındır. Allah'ın sözü tamamıyla gerçektir; fakat onların çoğu bilmez.

 • 10:66YUNUS, 66

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'tan başkalarına yalvaranlar aslında koştukları ortakları izlememektedirler. Onlar sadece tahmin yürütüyorlar ve sadece saçmalıyorlar.

 • 14:2İBRAHİM, 2

  Yani Allah'ın. O ki göklerde ve yerde bulunanların hepsine sahiptir. Hakkettikleri çetin azaptan dolayı vay kafirlerin haline.

 • 21:19ENBİYA, 19

  Göklerde ve yerde kim varsa O'na aittir. Yanındakiler, O'na kulluk etmekten büyüklenmez ve duraksamazlar.

 • 22:64HAC, 64

  Göklerde ve yerde ne varsa O'na aittir. Elbette Allah Zengindir, En Çok Övülendir.

 • 24:64NUR, 64

  Göklerde ve yerde olanlar hep Allah'a aittir. İçinde bulunduğunuz her durumu bilir. Nitekim kendisine döndürülecekleri gün, yaptıkları her şeyi onlara bildirecektir. Allah her şeyi bilendir.

 • 30:26RUM, 26

  Göklerde ve yerde bulunan herkes O'na aittir; hepsi O'na boyun eğmektedir.

 • 31:26LOKMAN, 26

  Göklerde ve yerde olan herşey Allah'ındır. Kuşkusuz Allah Zengindir, Övülendir.

 • 34:1SEBE, 1

  Övgü, göklerde ve yerde ne varsa kendisine ait bulunan Allah'adır. Ahirette de övgü O'nadır. O Bilgedir, Haber Alandır.

 • 42:53ŞURA, 53

  Göklerde ve yerde bulunan herşeyin sahibi Allah'ın yoluna... Kesinlikle, tüm işler Allah'a döner.

 • 53:31NECM, 31

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Kötülük işleyenleri yaptıklarından dolayı cezalandıracaktır ve güzel davrananları da ödüllendirecektir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?