İlişkili:

 • 3:108AL-İ İMRAN, 108

  Bunlar, sana dosdoğru olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez.

 • 3:117AL-İ İMRAN, 117

  Bu dünya hayatındaki harcamaları, kendi kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinine vurup mahveden dondurucu bir rüzgar gibidir. Allah onlara zulmetmedi; fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

 • 10:44YUNUS, 44

  Allah insanlara hiç zulmetmez; ancak insanlar kendi kendilerine zulmederler.

 • 11:101HUD, 101

  Biz onlara zulmetmedik, onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbin emri geldiği zaman, Allah'tan başka yalvardıkları tanrıları onları hiç bir şeyden kurtaramadı. Aslında, onların yalnızca ziyanlarını arttırdı.

 • 16:33NAHL, 33

  Kendilerine meleklerin gelmesini, yahut Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Kendilerinden öncekiler de aynı şekilde davranmışlardı. Onlara Allah zulmetmedi, onlar kendi kendilerine zulmettiler.

 • 16:118NAHL, 118

  Yahudilere, daha önce sana anlattığımız şeyleri haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik; fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı

 • 41:46FUSSİLET, 46

  Kim erdemli davranırsa kendi yararınadır. Kim kötü davranırsa kendi zararınadır. Rabbin, kullara zulmetmez.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?