İnkarcılar için müjde?

 • 3:21AL-İ İMRAN, 21

  Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve halkın arasında adaleti savunanları öldürenlere acıklı bir azabı müjdele.

 • 4:138NİSA, 138

  İkiyüzlülere acıklı bir azabı müjdele.

 • 9:3TEVBE, 3

  Bu, aynı zamanda, Allah ve elçisinden tüm halka, büyük hac günü yayımlanmış bir bildiridir: Allah putperestlerden uzaktır, elçisi de... Tevbe ederseniz sizin için daha iyidir. Dönerseniz, bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. İnkarcılara acı bir azabı müjdele.

 • 9:34TEVBE, 34

  Ey inananlar, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Altın ve gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlara acı bir azap müjdele.

 • 45:8CASİYE, 8

  Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işittikten sonra, sanki onları hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayarak direniyor. Onu acı bir cezayla müjdele.

 • 84:24İNŞİKAK, 24

  Onları acı bir azapla müjdele.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?