Deniz nasıl yarıldı?

 • 20:77TA-HA, 77

  Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yürüyüşe çıkar ve onlar için denizde kuru bir yol aç. Yakalanmaktan korkma, endişe etme," diye vahyettik.

 • 20:78TA-HA, 78

  Firavun, ordusuyla birlikte ardlarına düştü. Ne var ki, deniz üstlerine kapanıp onları içine aldı.

 • 26:63ŞUARA, 63

  Musa'ya, "Değneğini denize vur," diye vahyettik. Bunun üzerine yarıldı ve her bölüm koca bir tepe gibi oldu.

 • 44:23DUHAN, 23

  "Kullarımla geceleyin yola çık. Siz izleniyorsunuz."

 • 44:24DUHAN, 24

  "Denizi yarılmış olarak terket. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?