Yunus peygamber:

 • 21:87ENBİYA, 87

  ZanNun (yani isminde 'Nun' harfi bulunan Yunus) da... Protesto ederek görevini terketmişti. Kendisini kontrol edemiyeceğimizi sandı. Sonunda, (balığın karnındaki) karanlıklar içinde, "Senden başka tanrı yok. Sen yücesin. Ben yanlış davrandım," diye yalvardı.

 • 21:88ENBİYA, 88

  Yalvarışına karşılık verdik ve onu üzüntüden kurtardık. İnananları işte böyle kurtarırız.

 • 37:139SAFFAT, 139

  Yunus da elçilerden biriydi.

 • 37:140SAFFAT, 140

  Dolu bir gemiye kaçmıştı.

 • 37:141SAFFAT, 141

  Karşı çıktı ve kayanlardan oldu.

 • 37:142SAFFAT, 142

  Balık onu yuttu, bundan o sorumluydu.

 • 37:143SAFFAT, 143

  (Tanrı'yı) anıp düşünmeseydi,

 • 37:144SAFFAT, 144

  Diriliş Gününe kadar onun karnında kalacaktı.

 • 37:145SAFFAT, 145

  Onu çöl gibi bir sahile attık, yorgun ve bitkin...

 • 37:148SAFFAT, 148

  İnandılar, biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.

 • 37:146SAFFAT, 146

  Ve onun için orada geniş yapraklı ağaç yetiştirdik.

 • 37:147SAFFAT, 147

  Biz onu yüzbin veya daha çok kişiye gönderdik.

 • 10:98YUNUS, 98

  İnancı kendine yarar sağlamayan bir toplum olsaydı bile, Yunus'un halkı bunun bir istisnası olurdu; inandıkları zaman, bu dünya hayatındaki aşağılayıcı azabı kendilerinden kaldırdık. Bir süreye kadar onları nimetlerle yaşattık.

 • 68:48KALEM, 48

  Rabbinin hükmünün gerçekleşmesi için sabret. Balığın arkadaşı (Yunus) gibi olma. Hani o, (balık tarafından) yutulmuş bir durumda iken seslenmişti.

 • 68:49KALEM, 49

  Rabbinden ona bir nimet ulaşmasaydı, kınanmış olarak çorak bir sahile atılacaktı.

 • 68:50KALEM, 50

  Ancak Rabbi onu seçip erdemlilerden kıldı.

 • 6:86EN'AM , 86

  İsmail, El-Yasa', Yunus ve Lut'a da... Hepsini halklara üstün kıldık.

 • 4:163NİSA, 163

  Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve soyuna, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur vermiştik.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?