"Erdemliler böylelerin hesabından sorumlu tutulmaz": İlişkili

 • 2:141BAKARA, 141

  İşte onlar bir toplumdu; gelip geçtiler. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorulmazsınız.

 • 6:68EN'AM , 68

  Ayet ve mucizelerimizle alay edenleri gördüğün vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra böyle zalim kimselerle birlikte oturma.

 • 6:69EN'AM , 69

  Erdemliler böylelerin hesabından sorumlu tutulmaz. Fakat, olur ki dinlerler diye hatırlatmak iyi olur.

 • 34:24SEBE, 24

  De ki, "Sizin için göklerden ve yerden kim besin sağlıyor?" De ki, "Allah." Öyleyse ya biz veya siz, ya doğru yoldadır, ya da açık bir sapıklık içindedir.

 • 34:25SEBE, 25

  De ki, "Bizim suçlarımızdan siz sorumlu değilsiniz, biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değiliz."

 • 2:134BAKARA, 134

  Geçmişteki bir toplum bu! Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorulmazsınız.

 • 2:139BAKARA, 139

  "Bizimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Oysa O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Biz işlediğimizden, siz de işlediğinizden sorumlusunuz. Biz kendimizi sadece O'na adadık," de.

 • 2:286BAKARA, 286

  Allah kişiye ancak kapasitesi kadar yükler. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülükse kendi zararınadır. "Rabbimiz, unutur yahut yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır sorumluluk yükleme! Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükletme! Bizi hoş gör, bizi bağışla ve bize acı! Sensin bizim Mevla'mız (efendimiz ve egemenimiz). İnkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et!

 • 6:52EN'AM , 52

  Sabah akşam Rab'lerine yalvarıp sadece O'nun hoşnutluğunu arzulayanları kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değil. Onları kovarsan zalim olursun.

 • 10:41YUNUS, 41

  Seni yalanlarlarsa de ki: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız ise size! Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim."

 • 10:108YUNUS, 108

  De ki, "Ey halk, Rabbinizden size gerçek gelmiş bulunuyor. Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur, kim de saparsa kendi zararına sapar. Ben, sizden sorumlu değilim."

 • 109:1KAFİRUN, 1

  De ki, "Ey inkarcılar."

 • 109:2KAFİRUN, 2

  "Ben, sizin taptıklarınıza tapmam."

 • 109:3KAFİRUN, 3

  "Siz de benim taptığıma tapmazsınız."

 • 109:4KAFİRUN, 4

  "Ben asla sizin taptığınıza tapacak değilim."

 • 109:5KAFİRUN, 5

  "Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz."

 • 109:6KAFİRUN, 6

  "Sizin dininiz size, benim dinim bana."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?