"Sağır dilsiz ve kördürler; düşünmezler.": Kasıt ne?

 • 2:18BAKARA, 18

  Sağır, dilsiz ve kördürler; yönlerini değiştiremezler.

 • 6:50EN'AM , 50

  De: "Allah'ın hazineleri benim yanımda demiyorum size. Gizlilikleri de bilmiyorum. Size, bir melek olduğumu da söylemiyorum. Sadece bana vahyedileni izliyorum." şunu da söyle: "Kör ile gören bir mi?"

 • 7:64ARAF, 64

  Onu yalanladılar. Bunun üzerine onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk. Onlar kör bir halktı.

 • 7:198ARAF, 198

  Onları hidayete çağırsan işitmezler. Onların sana baktığını görürsün; fakat onlar görmezler.

 • 11:24HUD, 24

  Her iki grubun örneği, kör ve sağır olan biri ile gören ve işiten biri gibidir. Durumları bir midir? Öğüt almaz mısınız?

 • 13:19RAD, 19

  Sana indirilenin gerçek olduğunu bilen biri, görmeyen gibi midir? Ancak akıl sahipleri öğüt alır.

 • 17:72İSRA, 72

  Bu dünyada (Kitaba) kör olanlara gelince, onlar ahirette de kördür ve yol bakımından daha da sapıktır

 • 22:46HAC, 46

  Düşünen beyinlerle ve işiten kulaklarla yeryüzünü dolaşmadılar mı? Gerçek körlük, gözlerin körlüğü değil; göğüslerdeki gönüllerin körlüğüdür.

 • 25:73FURKAN, 73

  Kendilerine Rab'lerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.

 • 27:80NEML, 80

  Sen ölülere duyuramazsın, aynı şekilde arkalarını dönen sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.

 • 35:19FATIR, 19

  Kör ile gören bir olmaz.

 • 40:58MÜMİN, 58

  Kör ile gören bir olmaz. İnanıp erdemli davrananlarla kötülük işleyenler de bir olmaz. Ne kadar az düşünürsünüz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?