Irmakları emrimize ne amaçla verdi?

  • 16:15NAHL, 15

    Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar yerleştirdi, yolu bulmanız için de nehirler, yollar,

  • 18:33KEHF, 33

    Aralarına bir ırmak yerleştirdiğimiz için, her iki bağ da yemişini hiç esirgemeden cömertçe vermişti.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?