"Rabbinin nimetleri sınırlanmamıştır" İnanan, inanmayan herkese verilir anlamındadır. Miktar olarak sınırlıdır.

  • 42:27ŞURA, 27

    Allah kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde azacaklardı. Nitekim dilediği ölçüde gönderir. O, kullarından Haberdardır, Görendir.

  • 45:13CASİYE, 13

    Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından buyruğunuza vermiştir. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibretler vardır.

  • 15:21HİCİR, 21

    Hiç bir şey yoktur ki onun hazineleri bizim yanımızda olmasın, ancak biz onu belirlenmiş bir ölçüyle indiririz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?