"Göğün ve yerin Rabbi": İlişkili

 • 13:16RAD, 16

  De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kim?" De ki: "Allah" De ki: "O'ndan başka, kendilerine dahi yarar ve zarar veremiyen kimseleri evliyalar mı edindiniz?" De ki: "Hiç körle gören bir olur mu, yahut hiç karanlıkla ışık bir olur mu?" Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da yaratmalarını birbiriyle mi karıştırdılar? De ki: "Allah her şeyin yaratıcısıdır, O Tektir, Egemendir."

 • 17:102İSRA, 102

  "Göklerin ve yerin Rabbi'nden başkasının bu delilleri indirmediğini iyi biliyorsun. Firavun, seni mahvolmuş biri olarak görüyorum!"

 • 18:14KEHF, 14

  Kalktıklarında kalplerini sağlamlaştırmıştık. "Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. O'ndan başka tanrı edinmeyeceğiz. Yoksa, yanlış söz söylemiş oluruz.

 • 21:56ENBİYA, 56

  Dedi ki, "Aslında sizin Rabbiniz (Sahibiniz) göklerin ve yerin Rabbidir; onları ayırarak yaratmıştır. Ben buna tanıklık edenlerdenim."

 • 43:82ZÜHRUF, 82

  Göklerin ve yerin Rabbi, Yönetimin Rabbi, onların nitelemelerinden çok yücedir.

 • 45:36CASİYE, 36

  Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve evrenlerin Rabbi olan Allah'a övgüler olsun.

 • 51:23ZARİYAT, 23

  Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki sizin konuşmanız nasıl bir gerçek ise, bu da öylece bir gerçektir.

 • 19:65MERYEM, 65

  Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların Rabbidir. O'na kulluk et ve O'na olan kulluğunda dirençli ol. O'na benzer birini biliyor musun?

 • 26:24ŞUARA, 24

  Dedi ki, "Kesinlikle inanacaksanız O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir."

 • 37:5SAFFAT, 5

  Göklerin, yerin ve her ikisinin arasında bulunanların Rabbidir, doğuların Rabbidir.

 • 44:7DUHAN, 7

  Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Kesin bir inanca sahipseniz...

 • 78:37NEBE, 37

  Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. Hiç bir davada O'na hitap edemezler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?