Zarardan kasıt ne?

 • 6:104EN'AM , 104

  Rabbinizden size aydınlatıcı bilgiler gelmiş bulunuyor. Kim görürse kendi yararına, kim körlük ederse kendi zararınadır. Ben üzerinize bekçi değilim.

 • 2:286BAKARA, 286

  Allah kişiye ancak kapasitesi kadar yükler. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülükse kendi zararınadır. "Rabbimiz, unutur yahut yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır sorumluluk yükleme! Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükletme! Bizi hoş gör, bizi bağışla ve bize acı! Sensin bizim Mevla'mız (efendimiz ve egemenimiz). İnkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et!

 • 91:7ŞEMS, 7

  Nefse ve onu düzenleyene,

 • 91:8ŞEMS, 8

  Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene andolsun ki;

 • 91:9ŞEMS, 9

  Onu temizleyen kurtulmuştur.

 • 91:10ŞEMS, 10

  Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir.

 • 3:180AL-İ İMRAN, 180

  Allah'ın lütfundan kendilerine bağışladığı nimetlerde cimrilik edenler onu kendileri için hayırlı sanmasın. Aksine, o kendileri için zararlıdır. Toplayıp biriktirdikleri, Diriliş Günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 • 9:34TEVBE, 34

  Ey inananlar, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Altın ve gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlara acı bir azap müjdele.

 • 29:52ANKEBUT, 52

  De ki, "Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Yanlışa inanıp, Allah'a inanmıyanlar, asıl zarara uğrayanlardır."

 • 10:108YUNUS, 108

  De ki, "Ey halk, Rabbinizden size gerçek gelmiş bulunuyor. Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur, kim de saparsa kendi zararına sapar. Ben, sizden sorumlu değilim."

 • 35:39FATIR, 39

  O ki sizi yeryüzünde yöneticiler kıldı. Kim inkar ederse kendi zararına inkar etmiştir. İnkarcıların inkarı, Rab'leri katında nefretten başka bir şey artırmaz. İnkarcıların inkarı kayıptan başka birşey artırmaz

 • 41:46FUSSİLET, 46

  Kim erdemli davranırsa kendi yararınadır. Kim kötü davranırsa kendi zararınadır. Rabbin, kullara zulmetmez.

 • 103:1ASR, 1

  Andolsun akıp giden zamana ki;

 • 103:2ASR, 2

  İnsanlar zarardadır.

 • 103:3ASR, 3

  Ancak inanıp erdemli davrananlar, birbirlerine gerçeği öğütleyenler ve birbirlerine sabretmeyi öğütleyenler hariç.

 • 23:102MÜMİNUN, 102

  Tartıları ağır gelenler, işte onlar kazanacaklardır.

 • 23:103MÜMİNUN, 103

  Tartıları hafif gelenler ise, kendilerini zarara soktukları için cehennemde ebedi kalacak olanlardır.

 • 23:104MÜMİNUN, 104

  Onlar orada perişan durumda iken, ateş de yüzlerini yalayacaktır.

 • 23:105MÜMİNUN, 105

  Ayetlerim size okunmuyor muydu ve siz de onları yalanlamıyor muydunuz?

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?