17:111 ile ilişkili ayet:

 • 34:22SEBE, 22

  De ki, "Allah'ın dışında ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde bir atom ağırlığına bile sahip değillerdir. Onların her ikisinde de bir ortaklıkları yoktur. O da onlardan hiç birisini yardımcı edinmemiştir."

 • 23:91MÜMİNUN, 91

  Allah çocuk edinmemistir, O'nunla beraber bir tanri da yoktur. Aksi taktirde her tanri yarattigi seylerle birlikte bagimsizligini ilan ederek yönetim için bir biriyle çekismeye girerdi. Allah, onlarin niteledikleri seylerden çok uzaktir

 • 21:22ENBİYA, 22

  O ikisinde (gökler ve yerde) Allah'tan başka tanrılar olsaydı ikisi de kaosa girecekti. Mutlak otoritenin sahibi Allah onların nitelemelerinden çok yücedir.

 • 25:2FURKAN, 2

  Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Çocuk edinmemiştir, yönetiminde de kendisinin ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış ve en ayrıntılı ölçülerle ona düzen vermiştir.

 • 112:1İHLAS, 1

  De ki, "O Allah bir tektir."

 • 112:2İHLAS, 2

  "Allah Sonsuz ve Mutlaktır."

 • 112:3İHLAS, 3

  "Doğurmamıştır, doğurulmamıştır."

 • 112:4İHLAS, 4

  "Hiçbir kimse de O'na denk değildir."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?