Gecenin ve gündüzün birbirini izlemesinde ibret ne?

 • 28:71KASAS, 71

  De ki, "Allah geceyi diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne dersiniz? Allah'tan başka hangi Tanrı size bir ışık getirebilir? İşitmiyor musunuz?"

 • 28:72KASAS, 72

  De ki, "Allah gündüzü diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne dersiniz? Allah'tan başka hangi Tanrı dinleneceğiniz geceyi size getirebilir? Görmüyor musunuz?

 • 28:73KASAS, 73

  Geceyi ve gündüzü, birinde dinlenmeniz ve diğerinde onun nimetlerini aramanız için düzenlemesi O'nun rahmetindendir. Belki şükredersiniz.

 • 3:190AL-İ İMRAN, 190

  Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbirini izlemesinde akıl sahipleri için ayetler var.

 • 17:12İSRA, 12

  Geceyi ve gündüzü iki ayet (delil) kıldık. Rabbinizin nimetlerini arayasınız ve yılların hesabını bilesiniz diye gecenin ayetini sildik, gündüzün ayetini aydınlık kıldık. Biz her şeyi ayrıntısıyla açıklarız.

 • 23:80MÜMİNUN, 80

  O'dur yasatan ve öldüren; gecenin ve gündüzün degismesi O'na bagli. Aklinizi kullanmaz misiniz?

 • 24:44NUR, 44

  Allah gece ile gündüzü çevirip kontrol eder. Gözleri olanlar için elbette bunda bir ders vardır.

 • 25:47FURKAN, 47

  Ve O, geceyi size bir örtü, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de bir dirilme zamanı yapandır.

 • 25:62FURKAN, 62

  O, geceyi ve gündüzü birbirini izler yaptı; öğüt almak veya şükretmek isteyenler için...

 • 27:86NEML, 86

  Geceyi dinlenmelerine elverişli, gündüzü de aydınlık yaptığımızı görmediler mi? İnanan bir toplum için elbette bunda işaretler vardır.

 • 30:23RUM, 23

  Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O'nun lütfundan aramanız da O'nun ayetlerindendir. Dinleyen bir toplum için bunda işaretler vardır.

 • 36:37YA-SİN, 37

  Gece de onlar için bir ayettir: Ondan gündüzü soyarız da onlar karanlıkta kalırlar.

 • 40:61MÜMİN, 61

  Allah, geceyi dinlenmeniz için yaratan ve gündüzü de aydınlık yapandır. Allah halka karşı büyük lütuf sahibidir, fakat halkın çoğu şükretmez.

 • 22:60HAC, 60

  Bu böyledir. Kim, kendisine uygulanan haksızlığa karşı aynı şekilde karşılık verir de bundan dolayı da kendisine saldırılırsa Allah ona yardım edecektir. Elbette Allah Affedendir, Bağışlayandır.

 • 22:61HAC, 61

  Bu gerçekleşecektir. Çünkü Allah geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar ve Allah İşitendir, Bilendir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?