Rahman (Esirgeyen, Koruyan)

 • 59:23HAŞR, 23

  O Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Egemendir, Kutsaldır, Barıştır, Güvenilendir, Koruyandır, Üstündür, Güçlüdür, Uludur. Onların ortak koştuklarından Allah çok yücedir.

 • 3:173AL-İ İMRAN, 173

  Onlar ki insanlar kendilerine, "Halk size karşı birleşip harekete geçmiş; korkun onlardan," dediklerinde, bu onların ancak imanını arttırır ve şöyle derler: "Bize Allah yeter; o ne güzel Koruyucudur."

 • 21:42ENBİYA, 42

  De ki, "Sizi Rahman'dan kim gece ve gündüz koruyabilir?" Ama onlar, Rab'lerinin mesajından tümüyle yüz çeviriyorlar.

 • 7:196ARAF, 196

  "Biricik Sahibim (Velim), kitabı indiren Allah'tır. O, dürüst insanları korur."

 • 23:88MÜMİNUN, 88

  De ki, "Biliyorsanız, koruyup kollayan, fakat kendisi korunup kollanmayan; her şeyin egemenliğini elinde bulunduran kimdir?"

 • 23:97MÜMİNUN, 97

  Ve de ki, "Rabbim, Şeytanların fısıltılarından sana sığınırım."

 • 23:98MÜMİNUN, 98

  "Yanımda bulunmalarından sana sığınırım, Rabbim."

 • 40:8MÜMİN, 8

  "Rabbimiz onları, erdemli atalarını, eşlerini ve çocuklarını söz verdiğin Adn cennetlerine sok. Kuşkusuz sen Üstünsün, Bilgesin."

 • 40:9MÜMİN, 9

  "Onları kötülüklerden koru. O gün kimi kötülüklerden korursan onlara rahmet etmişsindir. Büyük zafer budur."

 • 76:8İNSAN, 8

  Yoksula, öksüze ve tutsağa sevdikleri yiyecekleri yedirirler.

 • 76:9İNSAN, 9

  "Biz sizi Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür beklemiyoruz."

 • 76:10İNSAN, 10

  "Biz, suratsız ve belalı bir günden ötürü Rabbimizden çekiniriz."

 • 76:11İNSAN, 11

  Nitekim, Allah onları o günün kötülüğünden korur ve onlara neşe ve sevinç verir.

 • 4:83NİSA, 83

  Onlara güvenlik ve tehlikeyle ilgili bir söylenti ulaşsa onu yayarlar. Durumu elçiye ve aralarındaki yetkililere iletselerdi uzmanları onu değerlendirirdi. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız hariç şeytana uyacaktınız.

 • 4:113NİSA, 113

  Allah'ın sana lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptıracaktı. Onlar, yalnız kendilerini saptırır; sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitap ve bilgeliği indirdi ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür.

 • 6:16EN'AM , 16

  O gün kimden azap çevrilirse (Tanrı) ona rahmet etmiştir. En büyük zafer budur.

 • 7:52ARAF, 52

  Bilgiyle detaylandırdığımız, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik.

 • 7:156ARAF, 156

  "Bu dünyada da bizim için iyilik yaz, ahirette de... Biz sana yöneldik." Dedi ki: "Azabım dilediğim kimseye dokunacaktır. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır; onu özellikle: erdemli bir hayat sürenlere, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım."

 • 9:99TEVBE, 99

  Araplardan, Allah'a ve ahiret gününe inananlar da vardır. Harcadıklarını ise Allah'a yaklaştıracak bir vesile ve elçiye destek sayarlar. Gerçekten o, onlar için bir yaklaşma vesilesidir. Allah onları rahmetine sokacaktır. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 10:84YUNUS, 84

  Musa: "Ey halkım, eğer gerçekten Allah'a inanmış ve O'na teslim olmuş iseniz O'na güvenin."

 • 10:85YUNUS, 85

  Dediler ki: "Allah'a güvendik. Rabbimiz, bizi zalim halkın baskısına maruz bırakma."

 • 10:86YUNUS, 86

  "Rahmetinle bizi inkarcı halktan kurtar."

 • 11:58HUD, 58

  Emrimiz gelince Hud'u ve beraberindeki inananları bizden bir rahmetle kurtardık. Onları dehşetli bir azaptan kurtardık.

 • 19:2MERYEM, 2

  Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya olan rahmetini anıştır.

 • 19:3MERYEM, 3

  Rabbine gizli bir yalvarışla seslenmişti

 • 19:4MERYEM, 4

  "Rabbim," dedi, "Vücudumdaki kemik gevşedi, başım ağarıp tutuştu. Sana yalvarışta, Rabbim, hiç bir vakit umut kesmedim."

 • 19:5MERYEM, 5

  "Bana bağımlı olanların benden sonraki durumundan endişeleniyorum. Karım da kısır. Katından bana bir varis bağışla."

 • 19:6MERYEM, 6

  "Bana ve Yakup boyuna varis olsun. Rabbim, onu beğendiğin biri yap."

 • 19:7MERYEM, 7

  "Zekeriyya, sana bir oğul müjdeleriz. İsmi Yahya'dır. Onun gibisini daha önce yaratmadık."

 • 39:53ZÜMER, 53

  Onlara bildir: "Kendilerine karşı sınırı aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah tüm günahları affedicidir. O Bağışlayandır, Rahimdir."

 • 42:28ŞURA, 28

  Umutlarını kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır. O, Övgüye Layık bir Dosttur.

 • 28:73KASAS, 73

  Geceyi ve gündüzü, birinde dinlenmeniz ve diğerinde onun nimetlerini aramanız için düzenlemesi O'nun rahmetindendir. Belki şükredersiniz.

 • 1:1FATİHA, 1

  Rahman ve Rahim Allah'ın ismiyle...

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?