Allah yardım dileyen kuluna yanıt verir:

 • 22:15HAC, 15

  Kim Allah'ın dünya ve ahirette kendisine yardım edemiyeceğini sanıyorsa göğe (Tanrı'ya) doğru yönelsin ve sonra (umut bağladığı diğerlerinden) umudunu kessin de uyguladığı bu planın, kendisinin canını sıkan her şeyden kurtarıp kurtarmadığına bir baksın.

 • 2:186BAKARA, 186

  Kullarım beni sana soracak olurlarsa bilsinler ki ben yakınım. Beni çağırdığı vakit çağıranın çağrısına karşılık veririm. Doğru yolu bulmaları için onlar da bana karşılık vermeli ve bana inanmalı.

 • 27:62NEML, 62

  Darda kalmışın çağrısına karşılık veren, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün varisleri kılan kimdir? Allah ile birlikte bir başka tanrı mı? Ne kadar az öğüt alırsınız?

 • 42:26ŞURA, 26

  İnanıp erdemli davrananların çağrısına cevap verir ve onlara lütfunu arttırır. İnkarcılar ise çetin bir cezayı hakketmiştir.

 • 30:47RUM, 47

  Senden önce elçileri halklarına apaçık delillerle gönderdik. Suç işleyenleri de cezalandırdık. İnananlara yardım etmek görevimizdir.

 • 13:14RAD, 14

  Gerçek dua O'na yöneltilendir. O'nun dışında çağırdıkları ise onlara hiç bir şekilde karşılık veremezler. Tıpkı suya avuçlarını uzatan; ancak ağzına hiç bir şey ulaşmıyan kimse gibi... İnkarcıların duası boşunadır.

 • 6:63EN'AM , 63

  De ki: "Gizli ve açık olarak 'Bizi bundan kurtarsan şükredenlerden olacağız.' diye O'na yalvardığınızda sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarabilir?"

 • 6:64EN'AM , 64

  De ki: "Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarıyor. Buna rağmen siz yine ortak koşuyorsunuz."

 • 7:189ARAF, 189

  O sizi bir tek nefisten (aynı genetik özellikten) yarattı. Ondan da eşini yarattı ki dinginlik bulsun. Eşine yaklaşınca, hafif bir yükle yüklendi ve onunla gezindi. Yükü ağırlaşınca her ikisi Rab'leri Allah'a: "Bize kusursuz bir çocuk verirsen şükredenlerden olacağız," diye yalvardılar.

 • 7:190ARAF, 190

  Onlara kusursuz bir çocuk verince, O'nun kendilerine verdiği bu hediyeyle ilgili olarak O'na ortaklar koşmaya başladılar. Allah onların ortak koştukları her şeyden çok yücedir.

 • 54:9KAMER, 9

  Onlardan önce de Nuh'un halkı yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayıp, "Delidir" dediler. Nitekim o engellendi.

 • 54:10KAMER, 10

  Rabbini çağırdı, "Ben yenildim; bana yardım et."

 • 54:11KAMER, 11

  Bunun üzerine göğün kapılarını boşanan sularla açtık.

 • 54:12KAMER, 12

  Yerden de pınarlar fışkırttık. Nihayet sular, daha önce belirlenmiş seviyeye ulaştılar.

 • 21:89ENBİYA, 89

  Zekeriya da... Rabbine şöyle yalvarmıştı: "Rabbim, beni tek bırakma; sen kalıtçıların en iyisisin."

 • 21:90ENBİYA, 90

  Duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Kendisi için karısının durumunu düzelttik. Çünkü onlar iyi işlerde yarışıyorlar ve bize hem umutluyken ve hem de korku içindeyken yalvarıyorlardı. Onlar bize saygı duyanlardı.

 • 21:87ENBİYA, 87

  ZanNun (yani isminde 'Nun' harfi bulunan Yunus) da... Protesto ederek görevini terketmişti. Kendisini kontrol edemiyeceğimizi sandı. Sonunda, (balığın karnındaki) karanlıklar içinde, "Senden başka tanrı yok. Sen yücesin. Ben yanlış davrandım," diye yalvardı.

 • 21:88ENBİYA, 88

  Yalvarışına karşılık verdik ve onu üzüntüden kurtardık. İnananları işte böyle kurtarırız.

 • 11:61HUD, 61

  Semud'a da kardeşleri Salih'i... Dedi ki: "Ey halkım, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrı yoktur. Sizi yerden çıkarıp yaratan, sizi oraya yerleştiren O'dur. Öyleyse O'ndan bağışlanma dileyin ve sonra O'na yönelin. Kuşkusuz Rabbim Yakındır, Yanıtlayandır."

 • 21:76ENBİYA, 76

  Daha önce Nuh da bizi çağırmıştı. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtararak duasına cevap verdik.

 • 21:77ENBİYA, 77

  Ayetlerimizi inkar eden toplumlara karşı onu destekledik. Onlar, kötü bir toplum olduklarından hepsini boğduk.

 • 21:83ENBİYA, 83

  Eyyub da... Rabbine şöyle yalvarmıştı: "Bana felaket dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

 • 21:84ENBİYA, 84

  Biz ona cevap vererek ne sıkıntısı varsa onu giderdik. Katımızdan bir rahmet, kulluk edenlere bir hatırlatma olarak kendisine, ailesini ve onların bir mislini verdik.

 • 44:17DUHAN, 17

  Onlardan önce Firavun'un halkını sınamıştık; onlara şerefli bir elçi gitmişti:

 • 44:18DUHAN, 18

  "Ey Allah'ın kulları, bana kulak verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 44:19DUHAN, 19

  "Allah'a karşı ululanmayın. Ben size apaçık bir delille gelmiş bulunuyorum."

 • 44:20DUHAN, 20

  "Sizin beni taşlamanızdan, benim Rabbime ve sizin Rabbinize sığınıyorum."

 • 44:21DUHAN, 21

  "Bana inanmıyorsanız, bari beni yalnız bırakın."

 • 44:22DUHAN, 22

  Ve, "Bunlar suçlu bir topluluk,"diye Rabbine yalvardı.

 • 44:23DUHAN, 23

  "Kullarımla geceleyin yola çık. Siz izleniyorsunuz."

 • 44:24DUHAN, 24

  "Denizi yarılmış olarak terket. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur."

 • 12:33YUSUF, 33

  (Yusuf:) "Rabbim, hapishane, onların beni çağırdığı şeyden daha iyidir. Planlarını benden savmazsan onlara meyledip cahillerden olurum," dedi.

 • 12:34YUSUF, 34

  Rabbi onun duasına yanıt verdi ve kadınların planlarını ondan savdı. O İşitendir, Bilendir.

 • 3:150AL-İ İMRAN, 150

  Hayır, mevlanız (sahibiniz ve dostunuz) Allah'tır. O, yardım edenlerin en iyisidir.

 • 3:160AL-İ İMRAN, 160

  Allah sizi desteklerse hiçbir güç sizi yenemez. Sizi terk ederse, artık size kim yardım edebilir ki? İnananlar Allah'a güvensin.

 • 4:45NİSA, 45

  Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Dost ve sahip olarak Allah yeter, yardımcı olarak Allah yeter.

 • 7:197ARAF, 197

  "O'nun dışında çağırdıklarınız ne size yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler."

 • 8:40ENFAL, 40

  Dönerlerse, bilin ki sahibiniz Allah'tır. O en iyi Mevla (Egemen/Dost/Koruyucu) ve en iyi Yardımcıdır.

 • 9:116TEVBE, 116

  Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Diriltir, öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir sahip ne de bir yardımcı yoktur.

 • 25:31FURKAN, 31

  Biz ayrıca her peygambere suçlulardan bir düşman var ettik. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

 • 40:51MÜMİN, 51

  Biz elçilerimize ve inananlara bu dünya hayatında ve tanıkların duruşmalarda bulunacakları günde yardım ederiz.

 • 42:31ŞURA, 31

  Siz yeryüzünde kaçamazsınız. Sizin Allah 'tan başka bir sahibiniz ve yardımcınız yoktur.

 • 28:23KASAS, 23

  Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan halktan bir grup buldu. Onların gerisinde itilip kakılan iki kadın gördü. Onlara, "Ne yapmak istiyorsunuz?" dedi. "Çobanlar sulayıp çekilmeden sulayamayız. Babamız da çok yaşlı bir adamdır," dediler.

 • 28:24KASAS, 24

  Onlar için suladı, sonra gölgeye çekildi ve, "Rabbim, senin bana bağışlayacağın her şeye muhtacım," dedi.

 • 28:25KASAS, 25

  Çok geçmeden onlardan birisi utana utana ona doğru yürüyerek geldi ve "Babam, bizim için sulamana karşılık olarak sana ücret vermek istiyor," dedi. Onunla karşılaşıp ona başından geçenleri anlatınca o, "Korkma," dedi, "Zalim topluluktan kurtulmuş bulunuyorsun."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?