Gerçekleşmesi mutlak olan diriliş günü: İlişkili

 • 6:12EN'AM , 12

  De: "Göklerde ve yerde olanlar kimin?" "Allah'ın," de. Kendisine merhametli olmayı gerekli kıldı. Hakkında kuşku olmayan Diriliş Günü sizi toplayacak. Kişiliklerini yitirenler inanmayanlardır.

 • 45:26CASİYE, 26

  De ki "Sizi Allah diriltir ve öldürür. Sonra, gerçekleşmesinde kuşku bulunmayan Diriliş Gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmez."

 • 3:9AL-İ İMRAN, 9

  "Rabbimiz, gerçekleşmesi kuşku götürmeyen günde insanları toplayacak olan sensin." Allah sözünden dönmez.

 • 3:25AL-İ İMRAN, 25

  Herkese kazandığının karşılığı haksızlık yapılmadan ödeneceği, gerçekleşmesinde kuşku olmayan o gün için onları topladığımızda halleri nice olacak?

 • 4:87NİSA, 87

  Allah: O'ndan başka tanrı yoktur. Gerçekleşmesi mutlak olan diriliş gününde sizleri bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • 18:21KEHF, 21

  Böylece onları (halka) buldurduk ki Allah'ın sözünün gerçek olduğunu öğrensinler ve Saat (dünyanın sonu) konusunda da kuşkuları kalmasın. Halk onların durumunu aralarında tartışırken bir kısmı, "Onların üzerine bir bina yapın," dedi. Rab'leri onlarıdaha iyi bilir. Onların durumuna karar verme yetkisini ellerine geçirenler, "Onların üstüne bir mescid yapacağız," dediler.

 • 22:7HAC, 7

  Ve dünyanın sonu hiç bir kuşkuya yer bırakmadan gelmekte ve Allah mezarlardakileri diriltecektir.

 • 34:3SEBE, 3

  İnkarcılar, "Saat, hiç bir vakit gerçekleşmeyecek," dediler. De ki, "Kesinlikle, Rabbime andolsun size gelecektir. O, geleceği Bilendir. Göklerde ve yerde bir atom ağırlığı O'ndan gizli kalmaz. İster ondan küçük olsun, yahut büyük olsun... Hepsi apaçık bir kitaptadır."

 • 34:29SEBE, 29

  "Doğru söylüyorsanız o söz ne zaman gerçekleşecek?" diyerek meydan okuyorlar.

 • 34:30SEBE, 30

  De ki, "Size bir saat gecikmeyecek, bir saat de erken gelmeyecek belirlenmiş bir gününüz vardır."

 • 40:59MÜMİN, 59

  Dünyanın sonu (Saat) elbette gelecektir, bunda kuşku olmasın. Ne var ki insanların çoğu inanmaz.

 • 42:18ŞURA, 18

  Ona inanmıyanlar onun hakkında meydan okuyorlar. Ona inananlar ise ondan kaygı duyarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. Saat konusunda kuşku duyanlar büyük bir sapıklık içindedirler.

 • 43:61ZÜHRUF, 61

  O (İsa), Saat hakkında bir bilgi kaynağı ve işarettir. Öyleyse onun (zamanı) hakkında kuşku beslemeyin ve beni izleyin. Doğru yol budur.

 • 51:5ZARİYAT, 5

  Size söz verilen kuşkusuz bir gerçektir.

 • 56:1VAKIA, 1

  Kaçınılmaz olay gerçekleştiği zaman,

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?