Kutsal ayları güvenlik unsuru yaptı:

 • 2:197BAKARA, 197

  Hac, bilinen aylarda uygulanmalı. Kim o aylarda hacca karar vermişse bilsin ki, hacda cinsel ilişki, kötülük yapmak, tartışmak yoktur. Yaptığınız her iyiliği Allah bilir. Yol için azığınızı hazırlarken en hayırlı azığın erdemlilik olduğunu unutmayın. Anlayış sahipleri! Beni dinleyin.

 • 5:97MAİDE, 97

  Allah, kutsal ev Kabe'yi, kutsal ayları, adakları ve onları işaretleyen çelenkleri, insanlar için güvenlik unsuru yaptı. Bilesiniz ki Allah göklerde ve yerde olanları biliyor. Allah her şeyi Bilir.

 • 9:2TEVBE, 2

  Yeryüzünde dört ay daha dolaşın, bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız ve Allah inkarcıları rezil eder.

 • 9:3TEVBE, 3

  Bu, aynı zamanda, Allah ve elçisinden tüm halka, büyük hac günü yayımlanmış bir bildiridir: Allah putperestlerden uzaktır, elçisi de... Tevbe ederseniz sizin için daha iyidir. Dönerseniz, bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. İnkarcılara acı bir azabı müjdele.

 • 9:4TEVBE, 4

  Ancak, kendileriyle yaptığınız anlaşmanın koşullarına eksiksiz uyan ve size karşı başkalarıyla işbirliğinde bulunmayan putperestlerin anlaşmasını tanıdığınız süreye kadar uygulayın. Allah erdemlileri sever.

 • 9:5TEVBE, 5

  Kutsal aylar çıkınca, (hâlâ barışa yanaşmıyorlarsa) o putperestleri yakaladığınız yerde öldürün. Onları yakalayın, onları kuşatın ve her hareketlerini izleyin. Tevbe edip namaz kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 9:36TEVBE, 36

  Gökleri ve yeri yarattığı gün Allah'ın kitabında ayların sayısı, Allah'a göre on ikidir. Bunlardan dördü ise kutsaldır. İşte kusursuz din budur; o aylarda (savaşarak) kendinize zulmetmeyiniz. Ama putperestler sizinle toptan savaşırlarsa siz de onlarla toptan savaşın. Bilesiniz ki Allah erdemli davrananların yanındadır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?