Toplumların anlaşmaya düştüğü konularda hüküm verecek:

 • 4:41NİSA, 41

  Her ulusun üzerine bir tanık getirdiğimizde, seni de bunların üzerine tanık olarak getirsek halleri nice olur?

 • 4:157NİSA, 157

  Ve Allah'ın elçisi "Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük," demelerinden ötürü... Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar; fakat öyle yaptıklarını sandılar. Tüm mezhepler bu konuda kuşku içindedir. Onların bu konuda bir bilgisi yok; sadece zanna uyuyorlar. Kesin olarak onu öldürmediler.

 • 4:158NİSA, 158

  Tersine, Allah onu kendisine yükseltti; Allah Üstündür, Bilgedir.

 • 4:159NİSA, 159

  Kendilerine kitap verilenlerden her biri ölümünden önce ona inanmak zorundadır. Diriliş Günü ise o onlara karşı tanık olacaktır.

 • 16:89NAHL, 89

  Her topluluk içinden, kendilerine karşı bir tanık gönderdiğimiz, şunlara karşı da seni tanık olarak getirdiğimiz gün... Biz sana bu kitabı, her şeyi açıklayan, bir yol gösterici, bir rahmet ve müslümanlara bir müjde olarak indirdik.

 • 25:27FURKAN, 27

  O gün zalim kimse (üzüntüden) elini ısırıp şöyle der: "Keşke, elçi ile birlikte aynı yolu tutsaydım."

 • 25:28FURKAN, 28

  "Vay bana, keşke falancayı arkadaş edinmeseydim."

 • 25:29FURKAN, 29

  "Beni, bana ulaşan mesajdan saptırdı. Gerçekten, şeytan insanı yarı yolda bırakır."

 • 25:30FURKAN, 30

  Elçi de, "Rabbim, halkım Kuran'ı terketti," der.

 • 33:45AHZAB, 45

  Ey peygamber, biz seni bir tanık olarak gönderdik, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı,

 • 33:46AHZAB, 46

  Allah'a, O'nun izniyle çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak...

 • 39:69ZÜMER, 69

  Yer, Rabbinin ışığıyla parlar. Kitap konur. Peygamberler ve tanıklar getirilir. Aralarında gerçeğe göre hüküm verilir ve onlara zulmedilmez

 • 45:28CASİYE, 28

  Her toplumu diz çökmüs halde görürsün. Her toplum kendi kitabina çagrilir: "Bugün size, yaptiklarinizin karsiligi ödenecektir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?