Allah açığı da gizliyi de bilir:

 • 2:76BAKARA, 76

  İnananlarla karşılaşınca, "İnandık," derler; baş başa kaldıklarında ise "Rabbiniz katında size karşı delil olarak kullanmaları için, Allah'ın size açıkladığını mı onlara anlatıyorsunuz, akletmez misiniz," derler.

 • 2:77BAKARA, 77

  Bilmezler mi ki Allah gizledikleri ve açıkladıkları her şeyi biliyor?

 • 3:167AL-İ İMRAN, 167

  İkiyüzlüler de böylece açığa çıkarılır. Kendilerine, "Gelin, Allah yolunda savaşın ya da katkıda bulunun," denildiğinde, onlar, "Savaştan anlasaydık size katılırdık," dediler. O an onlar imandan daha çok inkara yakın idiler. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar. Halbuki Allah onların gizlediğini çok iyi biliyor.

 • 5:61MAİDE, 61

  Size geldiklerinde, "İnandık," dediler. Oysa yanınıza inkarlarıyla girip inkarlarıyla çıkmışlardı. Onların gizlediklerini Allah daha iyi biliyor.

 • 5:99MAİDE, 99

  Elçiye düşen görev sadece duyurmak. Allah ise açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.

 • 6:120EN'AM , 120

  Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar işlediklerinin karşılığını alacaklardır.

 • 6:151EN'AM , 151

  De ki: "Gelin, Rabbinizin size neleri haram ettiğini söyleyeyim: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; sizi de onları da biz besliyoruz. Büyük günahların açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın kutsal saydığı cana haksız yere kıymayın. Bunlar, düşünesiniz diye O'nun size verdiği öğütlerdir.

 • 7:33ARAF, 33

  De ki: "Rabbim, ancak kötü işlerin açığını ve gizlisini, günahları, haksız yere saldırmayı, kendilerine hiçbir otorite ve güç vermediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır."

 • 9:77TEVBE, 77

  Allah'a verdikleri sözden caydıkları ve yalan söyledikleri için kendisiyle karşılaşacakları güne kadar kalplerine ikiyüzlülük soktu.

 • 9:78TEVBE, 78

  Bilmezler mi ki, Allah onların hem gizlediklerini hem fısıldadıklarını bilir ve Allah tüm gizlileri Bilendir?

 • 9:94TEVBE, 94

  (Savaştan gelip) kendilerine döndüğünüzde size özürler sayarlar. De ki: "Boşuna özür saymayın; size artık inanmayız, Allah durumunuzu bize bildirmiş bulunuyor. Allah ve elçisi sizin işlerinizi görecek ve sonra da gizliyi ve açığı Bilenin huzuruna döndürüleceksiniz. O yaptıklarınız her şeyi size bildirecektir.

 • 9:105TEVBE, 105

  "Çalışın; Allah, elçisi ve inananlar yaptığınızı görecektir. Gizliyi ve açığı Bilene döndürüleceksiniz ve O da yapmış olduklarınızı size bildirecektir," de.

 • 11:5HUD, 5

  Onlar, göğüslerindekini bilinç altına itip O'ndan gizlemek isterler. İyi bilin ki elbiselerini büründükleri zaman dahi onların gizlediklerini ve açıkladıklarını bilir. O, gizli düşünceleri bilendir.

 • 11:31HUD, 31

  "Allah'ın hazinelerinin yanımda olduğunu söylemiyorum, gizliyi bilmiyorum, melek olduğumu da ileri sürmüyorum. Gözlerinizin horladığı kimselere Allah'ın bir iyilik bağışlamıyacağını da söylemiyorum. Onların gizli düşüncelerini Allah daha iyi bilir. Aksi taktirde zalimlerden olurum."

 • 13:9RAD, 9

  Gizliyi ve açığı Bilendir; Büyüktür, Yücedir.

 • 13:10RAD, 10

  Sözü ister gizleyin, ister açıklayın, ister gecenin karanlığında saklanın, ister gündüzün ortaya çıkın O'nun için birdir.

 • 14:38İBRAHİM, 38

  "Rabbimiz, bizim gizlediğimizi ve açıkladığımızı bilirsin. Yerde ve gökte hiç bir şey Allah'a gizli kalmaz.

 • 16:19NAHL, 19

  Allah gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilir.

 • 16:22NAHL, 22

  Tanrınız bir tek tanrıdır. Ahirete inanmıyanların kalpleri inkarcıdır ve onlar büyüklük taslarlar.

 • 16:23NAHL, 23

  Kuşkusuz Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları sevmez.

 • 20:7TA-HA, 7

  (Niyetini) Sözle açıklasan da (açıklamasan da) O, gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir.

 • 21:110ENBİYA, 110

  "O, açıklanan sözü de bilir, gizlediklerinizi de bilir."

 • 24:29NUR, 29

  Oturulmayan ve içinde eşyanız bulunan bir eve girmenizde bir sakınca yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.

 • 27:25NEML, 25

  "Halbuki onlar, göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran Allah'a secde etmeliydiler. O, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir."

 • 27:74NEML, 74

  Ve Rabbin onların göğüslerinin gizlediğini de açığa vurduğunu da elbette bilir.

 • 28:68KASAS, 68

  Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Seçim onlara ait değildir. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

 • 28:69KASAS, 69

  Çünkü Rabbin, onların açığa vurduklarını bildiği gibi göğüslerinin gizlediklerini de bilir.

 • 29:10ANKEBUT, 10

  İnsanlardan, "Allah'a inandık,"diyenlerden bazıları var ki, Allah yolunda sıkıntı çekince halkın zulüm ve işkencesini Allah'ın cezası gibi sayar. Ama Rabbinden sana bir zafer gelse, "Biz sizinle birlikte idik,"derler. Allah herkesin en gizli düşüncelerini bilmez mi?

 • 31:23LOKMAN, 23

  İnkar edenlerin inkarları seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir ve yapmış olduklarını onlara bildireceğiz. Allah gizli düşünceleri iyi bilendir

 • 32:5SECDE, 5

  Gökten yere kadar bütün işleri O kontrol eder. Sonra sizin saydığınızdan bin yıla eşit bir gün içinde kendisine yükselirler.

 • 32:6SECDE, 6

  Gizliyi de açığı da bilen, Üstün ve Rahim işte böyledir.

 • 33:37AHZAB, 37

  Allah tarafından kendisine iyilik yapılan ve senin de iyilikte bulunduğun kişiye, "Karını tut ve Allah'ı gözet," diyordun. Böylece Allah'ın açığa vuracağı bir şeyi gizliyordun. Allah'tan çekinmen gerekirken halktan çekiniyordun. Zeyd eşiyle ilişiğinikestiğinde biz seni onunla evlendirmiştik ki, inananlar, evlatlıkları eşleriyle ilişiklerini kestiklerinde onlarla evlenmekte güçlükle karşılaşmasın. Allah'ın buyruğu yerine getirilmelidir.

 • 34:3SEBE, 3

  İnkarcılar, "Saat, hiç bir vakit gerçekleşmeyecek," dediler. De ki, "Kesinlikle, Rabbime andolsun size gelecektir. O, geleceği Bilendir. Göklerde ve yerde bir atom ağırlığı O'ndan gizli kalmaz. İster ondan küçük olsun, yahut büyük olsun... Hepsi apaçık bir kitaptadır."

 • 35:38FATIR, 38

  Allah göklerin ve yerin geleceğini ve gizemlerini bilendir. O, göğüslerin gizlediğini Bilendir.

 • 36:76YA-SİN, 76

  Sözleri seni üzmesin. Gizledikleri ve açıkladıkları her şeyi çok iyi biliriz.

 • 39:46ZÜMER, 46

  De ki, "Gökleri ve yeri yoktan var eden, gizliyi ve açığı Bilen Tanrım, ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü yalnız sen verirsin."

 • 40:19MÜMİN, 19

  Gözlerin göremediğini ve göğüslerin gizlediğini bilir.

 • 41:40FUSSİLET, 40

  Ayetlerimiz konusunda çarpıtmalar yapanlar bizden gizli kalmaz. Ateşe atılan mı, yoksa diriliş gününde güven içinde bize gelen mi daha iyidir? Dilediğiniz gibi davranın. O, yaptıklarınızı elbette Görendir.

 • 60:1MÜMTEHİNE, 1

  Ey inananlar, benim düşmanımı ve sizin düşmanınızı dost edinmeyin. Size gelen gerçeği inkar etmiş ve Rabbiniz olan Allah'a inandığınız için elçiyi ve sizi (ülkenizden) çıkarmış oldukları halde siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Rızamı kazanmak için yolumda bir cihada çıktıysanız, onları nasıl gizlice sevebilirsiniz? Oysa ben, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da çok iyi bilirim. Sizden kim böyle davranırsa doğru yoldan sapmış olur.

 • 62:8CUMA, 8

  De ki; "Kaçmakta olduğunuz ölüm, mutlaka size ulaşacak ve daha sonra gizliyi ve açığı Bilenin huzuruna döndürüleceksiniz. Yaptığınız her şeyi size bildirecektir.

 • 64:4TEĞABÜN, 4

  Göklerde ve yerde olanları bilir; sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah gizli düşüncelerinizi çok iyi bilir.

 • 64:18TEĞABÜN, 18

  Gizliyi ve açığı Bilendir; Üstündür, Bilgedir.

 • 67:13MÜLK, 13

  İsterseniz sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın; O gizli düşüncelerinizi çok iyi Bilir.

 • 87:6A'LA, 6

  Seni okutacağız; sen de unutmayacaksın.

 • 87:7A'LA, 7

  Allah'ın dilediği hariç; O açığı da bilir, gizliyi de.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?