İlişkili:

 • 6:22EN'AM , 22

  Hepsini topladığımız gün ortak koşanlara, "Nerede iddia etmekte olduğunuz ortaklarınız?"

 • 6:23EN'AM , 23

  Onların tek savunması şu olacak: "Rabbimiz Allah'a and olsun ki biz ortak koşmadık."

 • 7:37ARAF, 37

  Allah'a yalan iftira edenden veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onların kitapta anlatılan payları kendilerine erişecektir. Elçilerimiz kendilerine gelip canlarını alırken: "Allah'ın dışında kulluk/hizmet ettikleriniz nerede," dediklerinde, "Bizi terk ettiler," derler. İnkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerinde tanıklık ederler.

 • 16:27NAHL, 27

  Sonra, diriliş gününde onları rezil eder ve, "Uğrunda tartışıp mücadele verdiğiniz 'ortaklarım' nerede," der. Kendilerine bilgi verilenler de şöyle derler: "Bu gün rezillik ve kötülük kafirleredir."

 • 16:28NAHL, 28

  Onlar ki, nefislerine zulmedip dururlarken melekler canlarını alır. Sonunda teslim olup "Biz herhangi bir kötülük yapmıyorduk," derler. Hayır, Allah sizin yaptıklarınızı iyi bilir.

 • 26:92ŞUARA, 92

  Onlara şöyle denir, "Hani kulluk/hizmet ettikleriniz nerede -"

 • 26:93ŞUARA, 93

  "- O Allah'tan başka? Size şimdi yardım edebiliyorlar mı? Kendilerine bile yardımları dokunabiliyor mu?"

 • 28:62KASAS, 62

  Gün gelir, onlara, "Ortaklarım olduklarını iddia etmekte olduklarınız hani nerede?" diye seslenir.

 • 28:63KASAS, 63

  Aleyhlerinde yargının gerçekleştiği kimseler, "Rabbimiz, şunlar bizim saptırdığımız kimselerdir; biz kendimiz sapmış olduğumuz için onları saptırdık. Onları bırakıp sana sığınıyoruz. Onlar aslında bize

 • 28:64KASAS, 64

  Onlara, "Haydi ortaklarınızı (yardıma) çağırın." Bunun üzerine onları çağırırlar, ancak kendilerine karşılık vermezler. Azabı görürler ve doğru yolda bulunmadıklarına yanarlar.

 • 28:74KASAS, 74

  Onlara seslendiği gün, "Benim ortaklarım olduğunu sandığınız kimseler nerede?" der.

 • 28:75KASAS, 75

  Her bir toplumdan bir tanık seçer ve, "Delilinizi getirin," deriz. Böylece, tüm gerçeğin Allah'a ait olduğunu öğrenecekler ve uydurmuş oldukları şeyler kendilerini bırakıp kaybolacaktır.

 • 40:73MÜMİN, 73

  Sonra onlara şöyle denir, "Nerde ortak koştuklarınız,"

 • 40:73MÜMİN, 73

  Sonra onlara şöyle denir, "Nerde ortak koştuklarınız,"

 • 41:47FUSSİLET, 47

  Saatın (dünyanın sonunun) bilgisi O'nun katındadır. O'nun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkabilir, ne de bir dişi gebe kalır veya doğum yapar. "Hani benim ortaklarım nerede?" diye onlara seslendiği gün, onlar: "Hiçbirimizin buna şahitliketmediğini sana arzederiz," derler.

 • 41:48FUSSİLET, 48

  Daha önce yardım için çağırdıkları (dine ortak koştukları kişiler) onlardan uzaklaşmıştır. Artık kaçacak bir yerleri olmadığını anlarlar.

 • 67:20MÜLK, 20

  Rahman'ın dışında size yardım edecek o ordularınız nerede? Gerçekten, inkarcılar bir aldanma içindedirler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?