İbrahim'in soyu kimler?

 • 3:33AL-İ İMRAN, 33

  Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini halkların arasından (elçi olarak) seçti.

 • 3:34AL-İ İMRAN, 34

  Birbirlerinin soyundan olarak... Allah İşitir, Bilir.

 • 4:163NİSA, 163

  Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve soyuna, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur vermiştik.

 • 6:83EN'AM , 83

  Bunlar, halkına karşı kullanması için İbrahim'e verdiğimiz tartışma yöntemidir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Rabbin Bilgedir, Bilendir.

 • 6:84EN'AM , 84

  Ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Her birisine yol gösterdik. Daha önce de Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da yol gösterdik. Güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

 • 6:85EN'AM , 85

  Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'a da... Hepsi de iyilerden idi.

 • 6:86EN'AM , 86

  İsmail, El-Yasa', Yunus ve Lut'a da... Hepsini halklara üstün kıldık.

 • 6:87EN'AM , 87

  Atalarından, soylarından, kardeşlerinden bir çoğunu seçip doğru yola ilettik.

 • 19:49MERYEM, 49

  Onları ve Allah dışında taptıklarını terkedinec ona (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini peygamber yaptık.

 • 19:50MERYEM, 50

  Onlara rahmetimizden verdik. Onlara, doğru ve onurlu bir dil bağışladık.

 • 19:51MERYEM, 51

  Kitapta Musa'yı an. O kendini tümüyle adayan biriydi. Peygamber olan bir elçiydi.

 • 19:52MERYEM, 52

  Ona Tur dağının sağ tarafından seslendik. Konuşmak için onu yaklaştırdık.

 • 19:53MERYEM, 53

  Katımızdan bir rahmet olarak kardeşi Harun'u kendisine peygamber olarak armağan ettik.

 • 19:54MERYEM, 54

  Kitapta İsmail'i an. O sözünde duran biriydi. Aynı zamanda peygamber olan bir elçiydi.

 • 19:55MERYEM, 55

  Ailesine namazı gözetmeyi ve zekatı vermeyi emrederdi. Rabbi tarafından beğenilmişti.

 • 19:56MERYEM, 56

  Kitapta İdris'i an. O peygamber olan bir doğrucu idi.

 • 19:57MERYEM, 57

  Onu yüce bir makama yükselttik.

 • 19:58MERYEM, 58

  İşte bunlar, Allah'ın nimetlendirdiği peygamberlerin bir kısmıdır. Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim'in ve İsrail'in soyundan... Doğruya ulaştırdığımız ve seçtiğimiz kimselerdir onlar. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye varırlar.

 • 29:27ANKEBUT, 27

  O'na (İbrahim'e) İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyuna peygamberlik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de erdemlilerle birlikte olacaktır.

 • 37:109SAFFAT, 109

  İbrahim'e selam olsun.

 • 37:110SAFFAT, 110

  Biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz.

 • 37:111SAFFAT, 111

  O, bizim inanan kullarımızdandı.

 • 37:112SAFFAT, 112

  Ona (ibrahim'e) İshak'ı müjdeledik, erdemlilerden bir peygamber olarak.

 • 37:113SAFFAT, 113

  Ona da İshak'a da lütufta bulunduk. Kuşkusuz, ikisinin de soyundan hem iyi davrananlar var, hem kendisine zulmedenler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?