Yeryüzünü dolaşın yalanlayıcıların sonu nasıl olmuş: İlişkili:

  • 12:109YUSUF, 109

    Senden önce, kentler halkının arasından (seçip) vahyettiğimiz adamlardan başkasını göndermedik. Yeryüzünü dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetine bakmazlar mı? Erdemliler için ahiret yurdu daha iyidir; anlamaz mısınız?

  • 16:36NAHL, 36

    Her bir toplum içinde, "Allah'a kulluk edin ve putperestlikten sakının," diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimine Allah yol gösterdi, kimi de sapıklıkta kalmağa mahkum oldu. Yeryüzünü dolaşın ve yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna dikkat edin.

  • 27:69NEML, 69

    De ki, "Yeryüzünü dolaşın da suçluların sonunun ne olduğuna bir bakın."

  • 35:44FATIR, 44

    Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünü dolaşmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde hiç bir şey Allah'ı aciz bırakamaz. O, Bilendir, Güçlüdür.

  • 40:82MÜMİN, 82

    Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünü dolaşmazlar mı? Onlardan sayıca daha çok, daha güçlü olup yeryüzünde daha çok üretimde bulunmuşlardı. Ancak, kazandıkları şeyler kendilerini kurtaramadı.

  • 47:10MUHAMMED, 10

    Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünü dolaşmazlar mı? Allah onları imha etmiştir ve bu inkarcıları da aynı son beklemektedir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?