İşbaşına gelseniz akrabalık bağlarını koparacaksınız:

 • 9:7TEVBE, 7

  Putperestlerin Allah ve elçisi yanında nasıl bir anlaşması olabilir ki? Kutsal Mescid'de sizinle anlaşma yapmış olanlar hariç. Onlar sizin haklarınızı gözettikleri sürece siz de onların haklarını gözetin. Allah erdemlileri sever.

 • 9:8TEVBE, 8

  Nasıl olabilir ki? Size üstün gelselerdi ne bir akrabalık ilişkisini gözetirlerdi, ne de bir anlaşmayı... Ağızlarıyla sizi pasifleştirecek hoş sözler söylerler, fakat kalpleri tersini ister. Çokları yoldan çıkmıştır.

 • 9:9TEVBE, 9

  Allah'ın ayetlerini az bir fiyata satıp onun yolundan saptılar. Yaptıkları ne kadar da kötüdür.

 • 9:10TEVBE, 10

  İnanmış birisi hakkında ne bir akrabalık bağı ne de bir anlaşma gözetmezler; saldırganlar ve haddi aşanlar onlardır.

 • 13:25RAD, 25

  Allah'a verdikleri sözden sonra sözleşmeyi bozanlar, Allah'ın birleştirmeyi emrettiğini birleştirmeyenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar laneti hakketmişlerdir ve onlar için kötü bir sonuç vardır.

 • 2:27BAKARA, 27

  Onlar ki Allah ile yaptıkları anlaşmaya bağlılık sözü verdikten sonra onu bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar kaybedenlerdir.

 • 3:103AL-İ İMRAN, 103

  Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılın; ayrılığa düşmeyin. Allah'ın size olan nimetini anımsayın. Siz birbirinize düşmanlar idiniz de kalplerinizi birleştirdi ve O'nun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi ondan kurtardı. Yola gelesiniz diye Allah ayetlerini böyle açıklıyor.

 • 13:21RAD, 21

  Onlar ki Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rab'lerini sayarlar ve kötü hesaptan korkarlar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?