Halk Saat'i (dünyanın son saatini) soruyor: Neden?

 • 27:67NEML, 67

  İnkar edenler dediler, "Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra mı çıkarılacağız?"

 • 27:68NEML, 68

  "Bize ve atalarımıza da daha önce aynı söz verilmişti. Bunlar geçmişlerin masallarından başka bir şey değildir."

 • 27:69NEML, 69

  De ki, "Yeryüzünü dolaşın da suçluların sonunun ne olduğuna bir bakın."

 • 27:70NEML, 70

  Onlara üzülme, planladıkları şeylerden ötürü de canını sıkma.

 • 27:71NEML, 71

  "Doğru iseniz, bu söz ne zaman gerçekleşecek?" diyorlar.

 • 27:72NEML, 72

  "Belki, meydan okuyarak istediğiniz şeylerin bir kısmı size çatmıştır bile," de.

 • 32:28SECDE, 28

  "O zafer ne zaman gerçekleşecek, doğru sözlüyseniz?" diye meydan okuyorlar.

 • 32:29SECDE, 29

  De ki, "Zafer günü, inkarcılara inanmaları bir yarar sağlamıyacaktır; kendilerine bir başka şans da tanınmayacaktır."

 • 34:29SEBE, 29

  "Doğru söylüyorsanız o söz ne zaman gerçekleşecek?" diyerek meydan okuyorlar.

 • 34:30SEBE, 30

  De ki, "Size bir saat gecikmeyecek, bir saat de erken gelmeyecek belirlenmiş bir gününüz vardır."

 • 36:48YA-SİN, 48

  Aynı zamanda, "Doğru sözlü iseniz o söz ne zaman gerçekleşecek?" diye meydan okurlar.

 • 36:49YA-SİN, 49

  Çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek patlamayı beklemektedirler.

 • 36:49YA-SİN, 49

  Çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek patlamayı beklemektedirler.

 • 36:50YA-SİN, 50

  Ne bir vasiyet bırakmaya vakit bulurlar ne de ailelerine dönebilirler.

 • 42:17ŞURA, 17

  O Allah ki kitabı gerçek ve adaletle indirmiştir. Ne bilirsin, belki Saat (dünyanın sonu) yakındır.

 • 42:18ŞURA, 18

  Ona inanmıyanlar onun hakkında meydan okuyorlar. Ona inananlar ise ondan kaygı duyarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. Saat konusunda kuşku duyanlar büyük bir sapıklık içindedirler.

 • 67:24MÜLK, 24

  De ki, "Sizi yeryüzünde üreten O'dur ve siz O'nun huzurunda toplanacaksınız."

 • 67:25MÜLK, 25

  "Doğru iseniz, bu söz ne zaman gerçekleşecek?" derler.

 • 75:5KIYAMET, 5

  Doğrusu, insan her şeyin önüne sergilenmesini ister.

 • 75:6KIYAMET, 6

  "Diriliş Günü ne zaman?" diye sorar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?