Kısa süreli geçinme.

 • 40:39MÜMİN, 39

  "Ey halkım, bu dünya hayatı geçici bir geçinmedir. Ahiret yurdu ise ebedi bir duraktır."

 • 16:116NAHL, 116

  Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Bu helaldir, bu haramdır," demeyin. Böylece Allah'a yalan yakıştırmış olursunuz. Allah'a yalan yakıştıranlar başarıya ulaşamazlar.

 • 16:117NAHL, 117

  Kısa süren bu zevkten sonra onlar için acı bir azap vardır.

 • 17:52İSRA, 52

  Sizi çağıracağı gün, siz ona övgüyle karşılık verirsiniz ve çok kısa bir süre kalmış olduğunuzu anlarsınız.

 • 42:36ŞURA, 36

  Size ne verildiyse dünya hayatının geçimliğidir. Ancak inananlar ve Rab'lerine güvenenler için Allah'ın yanında bulunanlar daha iyidir ve süreklidir.

 • 3:196AL-İ İMRAN, 196

  İnkarcıların ülkelerdeki egemenliği seni aldatmasın.

 • 3:197AL-İ İMRAN, 197

  Bu kısa süreli bir yararlanmadır, sonra cehennemi boylayacaklar; ne kötü bir durak!

 • 57:20HADİD, 20

  Bilesiniz ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme, para ve çocuk çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, inkarcıların hoşuna giden bir bitkiyi yetiştiren bir yağmura benzer. Ne var ki daha sonra o bitki kurur, sararır ve sonunda çerçöp olur. Ahirette ise Allah'tan çetin bir azap, bir bağışlanma ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı, kandıran, geçici bir zevkten ibarettir.

 • 76:27İNSAN, 27

  Bunlar şu geçiciyi seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü ise önemsemiyorlar.

 • 77:46MÜRSELAT, 46

  Yiyiniz ve geçici olarak eğleniniz; siz suçlularsınız.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?