Bir toplum kendisini değiştirmez, düzeltmezse:

  • 8:53ENFAL, 53

    Zira, bir topluluk kendilerini değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği nimetleri değiştirecek değildir. Allah İşitendir, Bilendir.

  • 10:100YUNUS, 100

    Hiçbir kişi Allah'ın izni olmadan inanamaz ve O, akıllarını kullanmayanları rezilliğe mahkum eder.

  • 13:11RAD, 11

    (Onların herbiri için) önünden ve ardından nöbetleşerek izleyenler vardır. Onu Allah'ın emriyle korurlar. Bir topluluk kendisini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluk için fenalık istedi mi, hiç bir güç onu durduramaz; onların O'ndan başka bir koruyup kollayanları da olmaz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?