Hayat verecek şeylere çağırdığında Allah'a yanıt verirler:

 • 2:285BAKARA, 285

  Elçi, Rabbinden kendisine indirilene inandı, inananlar da... Hepsi, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar: "Elçilerinin hiçbirisi arasında ayırım yapmayız." Derler ki: "İşittik ve uyduk. Rabbimiz bizi bağışla; dönüş sanadır."

 • 3:52AL-İ İMRAN, 52

  İsa onlardan inkarcı bir tavır sezince, "Allah yolunda kim bana yardımcı olacak," dedi. Öğrencileri, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız; Allah'a inandık. Müslüman oluşumuza tanık ol," diye karşılık verdiler.

 • 3:53AL-İ İMRAN, 53

  "Rabbimiz, indirdiğine inandık ve elçiye uyduk, bizi tanıklar listesine yaz!"

 • 24:47NUR, 47

  "Allah'a ve elçiye inandık ve itaat ettik," derler. Fakat sonra, bunun ardından, onlardan bir grup yüz çevirir; bunlar inanmış değildir.

 • 24:48NUR, 48

  Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman onlardan bir grup hoşlanmaz.

 • 24:49NUR, 49

  Ancak karar lehlerine olursa, ona gönüllü koşarlar.

 • 24:50NUR, 50

  Kalplerinde bir hastalık mı var? Kuşku mu duyuyorlar? Allah'ın ve elçisinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkmaktadırlar? Aslında onlar zalimlerdir.

 • 24:51NUR, 51

  Aralarında hüküm vermek üzere, Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman inananlar yalnızca şunu söylerler: "İşittik ve uyduk." Kazananlar işte bunlardır.

 • 24:52NUR, 52

  Allah'a ve elçisine uyan, Allah'ı sayıp O'nu dinleyen kimseler üstün gelenlerdir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?