O gün kimse kimseden yana bir şey ödeyemez:

  • 2:48BAKARA, 48

    Öyle bir günden sakının ki, kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, aracılık (şefaat) kabul edilmez, kimseden bir fidye alınmaz ve yardım da edilmez.

  • 16:111NAHL, 111

    O gün herkes gelir kendini kurtarmaya çalışır ve herkese yaptığının karşılığı tam ödenir ve onlara asla zulmedilmez.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?