Yoksulları doyurmaya da yanaşmaz: İlişkili

 • 68:22KALEM, 22

  "Devşirecekseniz, haydi ekinlerinize erken varın."

 • 68:23KALEM, 23

  Derken yola çıktılar, aralarında konuşuyorlardı.

 • 68:24KALEM, 24

  "Sakın, bugün hiçbir yoksul oraya yanınıza girmesin."

 • 36:47YA-SİN, 47

  Kendilerine, "Allah'ın size verdiği rızıklardan verin," denildiğinde, inkar edenler inananlara, "Allah'ın, dilediği taktirde besleyebileceği kimseleri mi besleyelim? Siz gerçekten iyice sapıtmışsınız," derler.

 • 9:75TEVBE, 75

  Hatta bazıları, "Bize lütfundan verirse, paramızı yardım için harcayacağız ve dürüst insanlardan olacağız," diye Allah'a söz verdiler.

 • 9:76TEVBE, 76

  Fakat, onlara kendi lütfundan verince, cimrileştiler ve yüz çevirerek döndüler.

 • 9:97TEVBE, 97

  Araplar inkarcılıkta ve ikiyüzlülükte en aşırıdırlar. Allah'ın elçisine indirdiğini tanımamaya da en yakındırlar. Allah Bilendir, Bilgedir.

 • 50:23KAF, 23

  Yanındaki arkadaşı, "İşte yanımdaki hazır" der.

 • 50:24KAF, 24

  Haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı kafiri,

 • 50:25KAF, 25

  İyiliği engelleyen, azgın, kuşkucuyu...

 • 63:10MÜNAFİKUN, 10

  Size ölüm gelip de, "Rabbim keşke beni kısa bir süre için ertelesen de, yoksullara yardım ederek erdemlilerden olsam," demeden önce verdiğimiz rızıklardan yardım için veriniz

 • 74:42MÜDDESSİR, 42

  "Sizi bu cezaya sokan nedir?"

 • 74:43MÜDDESSİR, 43

  Diyecekler ki, "Desteklemezdik/namaz kılmazdık"

 • 74:44MÜDDESSİR, 44

  "Yoksula da yedirmezdik."

 • 89:17FECR, 17

  Hayır! Doğrusu siz öksüze cömert davranmıyorsunuz?

 • 89:18FECR, 18

  Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

 • 107:1MAUN, 1

  Dini yalanlayanı gördün mü?

 • 107:2MAUN, 2

  İşte, öksüze kötü davranan odur.

 • 107:3MAUN, 3

  Yoksulları doyurmaya da yanaşmaz.

 • 107:4MAUN, 4

  Yazıklar olsun o namaz kılanlara,

 • 107:5MAUN, 5

  Onlar ki namazlarından tümüyle habersizdirler.

 • 107:6MAUN, 6

  Onlar ki gösteriş yaparlar.

 • 107:7MAUN, 7

  Ve yardımı da engellerler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?