Kur'an önceki kitaplarda da anılmıştır:

 • 26:192ŞUARA, 192

  Bu, evrenlerin Rabbinin indirdiği vahiydir.

 • 26:193ŞUARA, 193

  Onu Güvenilir Ruh (Cebrail) indirmiştir.

 • 26:194ŞUARA, 194

  Senin kalbine... Uyarıcılardan biri olasın diye.

 • 26:195ŞUARA, 195

  Apaçık Arapça bir dille.

 • 26:196ŞUARA, 196

  Daha önceki kitaplarda da anılmıştır.

 • 53:36NECM, 36

  Ona Musa'nın öğretisi hakkında bilgi verilmedi mi?

 • 53:37NECM, 37

  Ve sözünü gerçekleştiren İbrahim'in?:

 • 53:56NECM, 56

  Bu, eski uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

 • 87:18A'LA, 18

  Bu, ilk sayfalarda/öğretilerde kayıtlıdır.

 • 87:19A'LA, 19

  İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında.

 • 80:12ABESE, 12

  Dileyen bundan öğüt alır.

 • 80:13ABESE, 13

  Onurlu kitaplardadır,

 • 80:14ABESE, 14

  Yüce ve temiz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?