Düzenledi, uyumlu hale soktu: Kasıt ne?

 • 7:172ARAF, 172

  Rabbin, Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkarırken onları kendi kendilerine tanık tutar: "Ben, Rabbiniz değil miyim?" "Evet, tanıklık ediyoruz," derler. Böylece diriliş günü, "Biz bundan habersizdik," diyemezsiniz.

 • 15:28HİCİR, 28

  Rabbin meleklere, "Kurumuş, yıllanmış balçıktan bir insan yaratacağım," demişti.

 • 15:29HİCİR, 29

  "Onu düzenleyip ona ruhumdan üflediğimde hemen onun için secdeye varın," demişti.

 • 30:30RUM, 30

  Bir tek Tanrıcı olarak kendini dine adamalısın. Nitekim, Allah insanları böyle bir yaratılış ile donatarak yaratmıştır. Allah'ın yaratışında değişiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanların çoğu bilmez.

 • 30:30RUM, 30

  Bir tek Tanrıcı olarak kendini dine adamalısın. Nitekim, Allah insanları böyle bir yaratılış ile donatarak yaratmıştır. Allah'ın yaratışında değişiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanların çoğu bilmez.

 • 76:2İNSAN, 2

  Biz insanı bir sıvı karışımdan yarattık ki onu sınayalım. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık.

 • 76:3İNSAN, 3

  Ona yolu gösterdik; ya şükredendir, ya da nankör.

 • 82:7İNFİTAR, 7

  O ki seni yarattı, düzenledi, uyumlu hale soktu;

 • 87:2A'LA, 2

  O ki yarattı, düzene koydu.

 • 90:8BELED, 8

  Ona vermedik mi: İki göz,

 • 90:9BELED, 9

  Bir dil ve iki dudak?

 • 90:10BELED, 10

  Ona iki yolu göstermedik mi?

 • 90:11BELED, 11

  Ne var ki zor yola katlanamadı.

 • 90:12BELED, 12

  Zor yolun ne olduğunu bilir misin?

 • 90:13BELED, 13

  Köleleri özgürlüklerine kavuşturmaktır;

 • 90:14BELED, 14

  Kıtlık anında doyurmaktır:

 • 90:15BELED, 15

  Akraba bir öksüzü,

 • 90:16BELED, 16

  Yahut düşkün bir yoksulu...

 • 90:17BELED, 17

  Dahası, birbirlerine sabır ve sevgiyi öğütleyen inananlardan olmaktır.

 • 90:18BELED, 18

  Nitekim mutlular onlardır.

 • 91:7ŞEMS, 7

  Nefse ve onu düzenleyene,

 • 91:8ŞEMS, 8

  Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene andolsun ki;

 • 91:9ŞEMS, 9

  Onu temizleyen kurtulmuştur.

 • 91:10ŞEMS, 10

  Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?