Bu, ayırdedici bir sözdür: Kasıt ne?

 • 22:72HAC, 72

  Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda, inkarcıların yüzünde inkarcılığı okursun. Kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerine neredeyse saldıracaklardır. De ki, "Bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? Ateş! Allah onu kafirlere vadetmiştir. Nekötü bir sonuçtur!"

 • 36:69YA-SİN, 69

  Ona şiir öğretmiş değiliz, zaten ona uygun düşmez. Bu, ancak bir mesaj ve apaçık bir Kuran'dır.

 • 36:70YA-SİN, 70

  Dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır.

 • 17:45İSRA, 45

  Kuran okuduğun zaman, seninle ahirete inanmıyanlar arasına görülmez bir engel yerleştiririz

 • 17:46İSRA, 46

  Ve onu anlamalarını engellemek için kalplerine kabuklar, kulaklarına da ağırlık koyarız. Rabbini yalnızca Kuran'da andığın zaman nefretle geriye dönerler

 • 17:89İSRA, 89

  Biz bu Kuran'da her türlü örneği verdik, ne var ki halkın çoğunluğu inkarda direniyor.

 • 30:58RUM, 58

  Biz bu Kuran'da halka her türlü örneği verdik. Onlara bir mucize getirsen, kafirler, "Siz yanılanlarsınız," diyeceklerdir.

 • 9:124TEVBE, 124

  Her ne zaman bir sure inse, "Bu sure hanginizin inancını arttırdı," diye soranlar var. Gerçekten inananların inancını arttırmıştır, ve onlar (her surenin inişiyle) sevinip birbirlerini müjdelerler.

 • 17:41İSRA, 41

  Biz, öğüt almaları için Kuran'da açıkladık. Ne var ki bu, sadece onların nefretini arttırır

 • 83:7MUTAFFİFİN, 7

  Doğrusu, kötülerin yazgısı Siccin'dedir.

 • 83:18MUTAFFİFİN, 18

  Doğrusu, iyilerin kitabı İlliyyun'dadır.

 • 41:41FUSSİLET, 41

  Kendilerine mesaj ulaştıktan sonra onu inkar edenler bilsin ki o üstün bir kitaptır.

 • 41:42FUSSİLET, 42

  Batıl, onun ne önündenne de ardından yaklaşamaz. Bilge ve övgüye layık olanın indirdiği bir vahiydir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?