"Buna benzer bir sure getirin.": İlişkili ayet

 • 10:38YUNUS, 38

  "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Doğru sözlüler iseniz, buna benzer bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın."

 • 11:13HUD, 13

  "Onu (Kuran'ı) o uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Haydi ona benzer, uydurulmuş on sure getirin. Allah'tan başka tüm dostlarınızı da çağırın, doğru sözlülerseniz!"

 • 17:88İSRA, 88

  De ki: "Tüm insanlar ve cinler bu Kuran'ın bir benzerini oluşturmak amacıyla toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile onun bir benzerini oluşturamazlar."

 • 52:33TUR, 33

  Yoksa, "Onu kendi uydurdu" mu diyorlar? Hayır, onlar inanmazlar.

 • 52:34TUR, 34

  Doğru sözlüler iseler bunun benzeri bir hadis getirsinler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?