Biz (melekler) ancak Rabbinin emriyle ineriz.

  • 40:15MÜMİN, 15

    Dereceleri Yükselten, Yönetim Sahibi. Buluşma gününe karşı uyarsın diye kullarından dilediğine, emirlerini içeren vahyini indirir.

  • 16:2NAHL, 2

    Kullarından dilediğine, melekleri vahiyle indirerek, emrini iletir: "İnsanları uyarın: Benden başka tanrı yoktur ve beni dinleyin."

  • 32:5SECDE, 5

    Gökten yere kadar bütün işleri O kontrol eder. Sonra sizin saydığınızdan bin yıla eşit bir gün içinde kendisine yükselirler.

  • 70:4MEARİC, 4

    Melekler ve ruh (vahiy/komutlar/Cebrail), elli bin yıla eşit bir gün içinde O'na yükselir.

  • 97:4KADİR, 4

    Melekler ve Ruh (Cebrail) o gece Rab'lerinin izniyle tüm buyrukları yerine getirmek için inerler.

  • 97:3KADİR, 3

    Kudret Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

  • 97:2KADİR, 2

    Kudret Gecesi ne kadar önemlidir, bilir misin?

  • 97:1KADİR, 1

    Biz onu Kudret Gecesinde indirdik.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?